W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

EFIS w Polsce. Lista projektów rządowych

Funkcjonowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w Polsce daje możliwość realizacji i finansowania na korzystnych warunkach inwestycji o strategicznych znaczeniu. Tym samym wykorzystanie EFIS przez polskich przedsiębiorców i instytucje publiczne przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez m.in. wzrost liczby inwestycji oraz poprawę infrastruktury.

Dodatkowo, EFIS stanowi ważne narzędzie do realizacji celów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Może on być jednym ze źródeł finansowania Strategii, która zakłada wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliższych latach.


Stan wykorzystania EFIS w Polsce
Okno Infrastruktura i innowacje

Do końca września 2020 r. do wsparcia z EFIS zostały zatwierdzonych 55 polskich projektów o łącznej szacunkowej wartości ok. 58,3 mld zł (dziesieć z nich nie będzie realizowanych). Na tę liczbę składa się 10 projektów rządowych o łącznej wartości ponad 12,5 mld zł.

Lista projektów, które uzyskały pozytywną decyzję kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie z EFIS

Dodatkowo, EBI zatwierdziło projekty wielonarodowe, które będą realizowane w kilku krajach UE, w tym w Polsce.

Lista projektów międzynarodowyh, które są realizowane także w Polsce ze wsparciem EFIS


Okno MŚP i spółki o średniej kapitalizacji

Od maja 2015 r. do końca września 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zatwierdził łącznie 13 transakcji na dystrybucję wsparcia EFIS w oknie MŚP w Polsce na łączną szacunkową wartość portfeli ok. 13,8 mld zł.

Według danych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, na koniec II kwartału 2020 r. zawarto z przedsiębiorcami ponad 50,8 tys. umów o łącznej wartości ok. 8,8 mld zł.


Rola Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie dostępnych instrumentów w Planie inwestycyjnym dla Europy, w szczególności odpowiadając za:

  • zapewnienie inwestorom i promotorom projektów informacji na temat możliwości wykorzystania wsparcia finansowego oferowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),
  • wsparcie dla promotorów projektów w trakcie aplikowania o wsparcie finansowe w ramach EFIS,
  • opracowanie listy rządowych projektów inwestycyjnych, które będą starały się o finansowanie w ramach EFIS
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do wykorzystywania EFIS, EPPI oraz ECDI w procesie inwestycyjnym.

Jesteśmy otwarci na udzielanie wsparcia promotorom projektów w zakresie wstępnej weryfikacji informacji o projekcie (zakres memorandum informacyjnego (PDF 52 KB)) pod kątem, czy spełniają one minimalne wymogi banku do rozpoczęcia procedury oceny kredytowej projektu. Nasza pomoc również może przybrać formę, m.in. indywidualnych lub grupowych spotkań roboczych, w tym z udziałem przedstawicieli EBI.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mfipr.gov.pl.


Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS

Lista projektów rządowych, które będą starały się o finansowanie w ramach EFIS, powstała we współpracy z poszczególnymi resortami i ma na celu wsparcie w bardziej efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje EFIS.

Została ona przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

Dokument jest na bieżąco aktualizowany m.in. w zakresie liczby projektów oraz statusu prac na opracowaniem memorandum informacyjnego.

Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS - stan na 10 października 2020 r.


Łączenie EFIS z funduszami – zalecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W niektórych projektach może zaistnieć potrzeba jednoczesnego wykorzystania EFIS i dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

W takiej sytuacji należy zastosować szczególne podejście, a sposób postępowania będzie zależał od kategorii inwestycji.

Poniżej zamieszczono Zalecenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tym zakresie. W razie uwag i pytań do materiału, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie łączenia EFIS z EFSI na poziomie projektu (PDF 141 KB)

Komplementarność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych, wersja oryginalna - angielskojęzyczna (PDF 692 KB)

Komplementarność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych, robocze tłumaczenie MR na język polski (PDF 1 MB)


Punkty kontaktowe w zakresie mechanizmu koordynacji EFIS i EPPI w ramach administracji rządowej

      tel. (+48) 22 695 89 28

     Departament Współpracy Międzynarodowej

     sekretariat.dwm@srodowisko.gov.pl

Prezentacje
Przykłady projektów EFIS

Doświadczenia Tauron w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r. (PDF 463 KB)

Doświadczenia PTBS w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r.  (PDF 1 MB)

Doświadczenia Mlekpol w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r.  (PDF 2 MB)
Pozostałe

Rok Planu Junckera - Ministerstwo Rozwoju, czerwiec 2017 r. (PDF 314 KB)

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych dla dużych projektów w Polsce - EBI, czerwiec 2017 r.  (PDF 545 KB)

Doświadczenia we wdrażaniu Planu Junckera - Bank Gospodarstwa Krajowego, czerwiec 2017 r.  (PDF 773 KB)

Materiały

Lista projektów międzynarodowyh, które są realizowane także w Polsce ze wsparciem EFIS
Wielonarodowe​_październik​_2020​_r.pdf 0.10MB
Lista projektów, które uzyskały pozytywną decyzję kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie z EFIS
Umowy​_i​_decyzje​_październik​_2020​_r.pdf 0.10MB
Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS - stan na 10 października 2020 r.
EFIS​_lista​_projektów​_rządowych​_-​_stan​_na​_październik​_2020​_r.pdf 0.17MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.10.2020 16:08 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
15.07.2019 15:47 Norbert Guliński