W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

 

Konsultacje projektu narzędzia

Konsultacje projektu narzędzia dla sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni do samooceny realizacji zasad DSOU

Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opracowała projekt narzędzia dla uczelni do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Narzędzie służyć ma sygnatariuszom Deklaracji wsparciem w procesie realizacji jej zasad oraz ewaluacji podejmowanych, w tym zakresie, działań. Do każdej z zasad Deklaracji przypisano pytania/mierniki dzięki, którym uczelnia może ocenić czy podejmuje właściwe działania aby realizować dany obszar społecznej odpowiedzialności. W opinii Grupy roboczej, pierwszy etap sprawozdawczości uczelni w zakresie wypełniania zasad Deklaracji powinna mieć charakter dobrowolny. Narzędzie może pomóc w przygotowaniu Raportu. W Raporcie powinny znaleźć się informacje na temat działań jakie uczelnia podjęła w zakresie DSOU od momentu podpisania Deklaracji. Raport powinien być dostępny dla wszystkich interesariuszy np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej uczelni.

Do każdej zasady Deklaracji SOU zostały przypisane kierunkowe propozycje istotnych informacji, które powinny znaleźć się w Raporcie i być oznakowane w sposób formalny (np. przytoczenie nazwy dokumentu). Niezależnie od tych informacji dopuszcza się swobodę prezentacji wszelkich innych treści, które dana uczelnia uważa za istotne (w ostatnim punkcie).

Zapraszamy do konsultacji narzędzia - formularz dostępny jest do pobrania na dole strony, w sekcji Materiały.
Opinię i komentarze do formularza proszę przekazywać na adres sou@mfipr.gov.pl. Państwa spostrzeżenia pomogą w udoskonaleniu narzędzia, które będzie mogło służyć środowisku akademickiemu w dalszym rozwijaniu postaw społecznej odpowiedzialności uczelni. dokument do konsultacji dostępny w zbiorze dokumentów do pobrania poniżej.

9 marca 2021 r. odbyło się webinarium, którego  tematem była dyskusja nad projektem narzędzia samooceny.

Niebawem na stronie zostanie zamieszczone nagranie z webinarium oraz narzędzie, po uwzględnieniu uwag oraz komentarzy z dyskusji.

 

Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

 

 10:00–10:05

  Otwarcie
  Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 10:05–10:15

  Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni w Polsce

 Dominika Wierzbowska, Naczelnik Wydziału CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 10:15–10:25

  Prezentacja Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

  Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 10:25–10:55

  Prezentacja projektu Raportu do samooceny uczelni w realizacji zasad Deklaracji
  Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

  Prof. dr hab. Janina Filek,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK,  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 10:55–11:40

  Dyskusja nad projektem

 11:40–11:50   

  Podsumowanie dyskusji

 11:50–12:00

  Przerwa

 12:00–12:20

  Doświadczenia międzynarodowych ośrodków akademickich w zakresie raportowania
  informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności uczelni

  Jej Magnificencja dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 12:20–13:10

 Panel dyskusyjny „Doświadczenia polskich uczelni w raportowaniu społecznej
 odpowiedzialności”

Prowadzący:
dr hab.  Joanna Kulczycka, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paneliści:

dr Katarzyna Świerk, Uniwersytet Gdański
Paweł Kućmierz, Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie
dr Anna Losa-Jończyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Agata Rudnicka, Uniwersytet Łódzki
dr Monika Sady,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 13:10–13:25

  Katalog Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

  dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

 13:25–13:30

  Zamknięcie spotkania

  Jego Magnificencja dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

 


Webinar na temat społeczna odpowiedzialność uczelni po pandemii covid-19
 
Webinarium „Społeczna odpowiedzialność uczelni po Pandemii COVID-19”

 

Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowała webinarium   "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni po Pandemii COVID-19", które odbyło się
20 listopada 2020 r. w godz. 12:30 – 14:30.

Webinarium poświęcone było roli społecznej odpowiedzialności uczelni w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Pandemii COVID-19 oraz obszarów wsparcia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni w aktualnych warunkach izolacji społecznej. Członkowie Grupy roboczej i zaproszeni goście przedstawili możliwe scenariusze rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w wyniku bieżących doświadczeń związanych z zarządzaniem uczelnią w warunkach Pandemii i zapewnienia efektywnej realizacji działań edukacyjnych i naukowych.

Webinarium było okazją do dyskusji nad dalszym projektowaniem misji polskich uczelni w odpowiedzi na bieżące oczekiwania społeczno-gospodarcze, ale również kierunków polityki publicznej w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego.

PROGRAM

12:30 - 12:40 - Otwarcie spotkania

12:40 - 12:50 - Kierunki rozwoju społecznej misji uczelni w obliczu Pandemii
 

12:50 - 13:00 -   Doświadczenia uczelni w zakresie dostosowania działalności do zmiany warunków edukacji i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 

13:00- 14:15 - Scenariusze rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni po Pandemii COVID-19.
 
14:15 - 14:25 - Dyskusja z uczestnikami warsztatu

 

14:25 - 14:30 -Podsumowanie i zamknięcie spotkania

 

 


Webinarium "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a Pandemia koronawirusa"

30 czerwca 2020 r. Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowała webinarium "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a Pandemia koronawirusa". Webinarium poświęcone było dyskusji nad inicjatywami podejmowanymi przez uczelnie w aktualnej sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Celem pierwszego spotkania z cyklu spotkań było:

  • umożliwienie podzielenia się doświadczeniami z działań uczelni ukierunkowanych na walkę z COVID-19,

  • stworzenie przestrzeni do nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy ekspertami do spraw  społecznej odpowiedzialności uczelni,

  • zainteresowanie przedstawicieli środowiska akademickiego działalnością Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,

  • upowszechnienie zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Webinarium jest dostępne poniżej, w sekcji video.


Działania uczelni i szkół wyższych związane zagrożeniem epidemią Koronowirusa.

Obecna sytuacja stanowi dla uczelni i szkół wyższych swoisty egzamin ze społecznej odpowiedzialności. Poniżej zostały zamieszczone ich przykładowe działania w obliczu wyzwań związanych z epidemią Koronawirusa.

Zobacz działania uczelni i szkół wyższych w dobie Koronawirusa.

 

 

Zadania Grupy roboczej

Założeniem prac Grup roboczych jest wypracowanie propozycji konkretnych instrumentów rynkowych i narzędzi wsparcia przedsiębiorstw i innych organizacji we wdrażaniu praktyk społecznej odpowiedzialności i polityk należytej staranności w prowadzeniu codziennych operacji biznesowych.

Grupa robocza wypracowała podręcznik dla środowiska akadamieckiego na temat społecznej odpowiedzialności uczelni, w którym znajdziecie Państwo zarówno wskazówki, jak budować strategię uczelni w obszarach społecznej odpowiedzialności i prowadzić dialog z interesariuszami, jak również katalog dobrych praktyk uczelni w tym zakresie. Niebawem opublikujemy również szeroki katalog dobrych praktyk z pełnymi opisami działań prowadzonych przez polskie uczelnie. Katalog docelowo będzie narzędziem otwartym do ciągłej aktualizacji. Na tę potrzebę stworzyliśmy dedykowaną skrzynkę sou@mfipr.gov.pl. Zapraszamy do kontaktu i dzielenia się swoimi doświadczeniami z procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności w Państwa uczelniach.

Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opracowała definicję społecznej odpowiedzialności uczelni:

„Społeczna odpowiedzialność uczelni – to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:

zrównoważonego rozwoju,

kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,

wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,

podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjności.”

W dniach 16 – 17 kwietnia 2019 roku odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w Krakowie. Druga cześć Kongresu miała charakter konferencyjny, na którym zostały zaprezentowane dobre praktyki uczelni w zakresie społecznej odpowiedzialności – rozszerzenie listy sygnatariuszy Deklaracji.

Do prac w grupie roboczej można dołączyć na każdym etapie realizowanych działań. Koordynację prac Zespołu i grup roboczych prowadzi:

Sekretariat Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Biuro Ministra.

e-mail. dominika.wierzbowska@mfipr.gov.pl
tel. 22 273 86 04

Materiały

Deklaracja​_Spolecznej​_Odpowiedzialnosci​_Uczelni​_2019
Deklaracja​_Spolecznej​_Odpowiedzialnosci​_Uczelni​_2019.pdf 0.25MB
Lista sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Lista​_sygnatariuszy​_Deklaracji​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni.pdf 0.03MB
Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2020
Katalog​_dobrych​_praktyk​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_2020.pdf 4.33MB
Publikcja "Społeczna odpowiedzialność znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania"
SOU​_publ​_webb​_20-09.pdf 2.76MB
Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2019
Katalog​_dobrych​_praktyk​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_2019.pdf 9.28MB
Program konferencji​_Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do samooceny​_9.03.2021
Program​_konferencji​_Raport​_wdrażania​_Deklaracji​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni,​_jako​_narzędzie​_do​_samooceny​_9032021.pdf 0.57MB
Formularz samooceny wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - do konsultacji
Formularz​_samooceny​_wdrażania​_Deklaracji​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_-​_do​_konsultacji.docx 0.02MB

Wideo

Zdjęcia (5)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.03.2021 08:37 Katarzyna Dinst
Pierwsza publikacja:
17.04.2019 13:33 Emilia Chmiel