W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

Konferencja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

2 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pod hasłem „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”.

zaproszenie na konferencję

Podczas konferencji przypomniano historię Deklaracji SOU, przedstawiono efekty działania Grupy roboczej ds. SOU oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad SOU zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r. Swoją premierę miał również Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za rok 2021 (do pobrania poniżej w sekcji "Materiały").

Podczas konferencji rektorzy i przedstawiciele 77 uczelni z całej Polski złożyli podpisy pod Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, co sprawia, że obecnie sygnatariuszami Deklaracji SOU jest 160 uczelni.

Nagrania z konferencji są dostepne na kanale YouTube MFiPR oraz na Facebooku MFiPR

Program konferencji oraz pełna lista Sygnatariuszy Deklaracji SOU do pobrania poniżej w sekcji "Materiały".

Zachęcamy do obejrzenia animacji w sekcji "Wideo" poniżej, prezentującej zasady Deklaracji SOU oraz katalogi za lata 2019 - 2020 - 2021, w których zebrano łącznie 450 dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.


Webinarium pt. "Organizacja działalności uczelni zgodnie z zasadami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni"

24 maja 2022 r. Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zaprasza przedstawicieli środowiska akademickiego na webinarium online poświęcone dyskusji i wymianie doświadczeń na temat organizacji działalności uczelni zgodnie z zasadami Deklaracji SOU.  

zaproszenie na webinarium 24 maja 2022

Śledź transmisję online na kanale YouTube lub Facebooku Ministerstwa, aby dowiedzieć się:

  • jak mogą funkcjonować uczelnie zgodnie z zasadami Deklaracji SOU
  • jaką rolę odgrywają Pełnomocnicy Rektorów ds. SOU
  • jak można ocenić poziom realizacji wdrażania zasad SOU – zgodnie z metodyką projektu badawczego grupy roboczej.

Program webinarium dostępny jest w sekcji „Materiały” na dole strony.


Webinarium pt. "Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu"

Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zaprasza 12 maja 2022 r. środowisko akademickie, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych na webinarium online poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

zaproszenie

Standardy odpowiedzialnego biznesu oraz planowane regulacje, o których będziemy rozmawiać w trakcie webinarium, pomogą w kształtowaniu relacji uczelni z ważnym interesariuszem, jakim jest biznes. Wiedza o aktualnych trendach społecznej odpowiedzialności biznesu to również ważny element edukacji i kształtowaniu liderów zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Śledź transmisję online na kanale YouTube lub Facebooku Ministerstwa, aby dowiedzieć się:

  • jak dziś rozumiana jest społeczna odpowiedzialność biznesu
  • jakie są najnowsze i planowane zmiany regulacyjne, w tym dotyczące raportowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • w jaki sposób działalność Krajowego Punktu Kontaktowego OECD przyczynia się do wzmacniania odpowiedzialnych praktyk polskiego biznesu

Program webinarium dostępny jest w sekcji Materiały na dole strony.


Zero waste – najlepsze praktyki polskich uczelni w zakresie ochrony środowiska

W dniu 14 grudnia 2021 r. Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zorganizowała webinarium online, podczas którego zaprezentowane zostały doświadczenia polskich uczelni w zakresie ochrony środowiska.

Wdrażane praktyki „zero waste”, wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, przyczyniają się do realizacji przez szkoły wyższe Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz stanowią praktyczną implementację Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Zaproszenie na webinarium w dniu 14 grudnia 2021 r.

Nagranie z webinarium można obejrzeć na platformie YouTube i na kanale Facebook Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program wydarzenia oraz prezentacja wyświetlana podczas webinarium dostępne są do pobrania w sekcji „Materiały” na dole strony.


Upowszechnianie wiedzy nt. zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju

8 listopada 2021 r., w trakcie szczytu klimatycznego w Glasgow – COP 26, Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni włączyła się w upowszechnianie informacji o źródłach wiedzy na temat zmian klimatycznych zwracając uwagę, jak ważny jest wzrost świadomości społecznej dla przeciwdziałania negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego.

zaproszenie na webinarium

Nagranie z webinarium poświęconego tematyce zmian klimatycznych oraz roli edukacji w upowszechnianiu wiedzy o zmianach klimatu i promowaniu postaw przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju można obejrzeć na platformie YouTube i na kanale Facebook Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Program wydarzenia dostępny jest do pobrania w sekcji „Materiały” na dole strony.


Katalog dobrych praktyk SOU 2021

Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni już po raz trzeci przygotowała Katalog Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Najnowszy Katalog poświęcony jest problematyce wartości akademickich, w tym kształtowaniu postaw etycznych i zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałaniu przejawom dyskryminacji w wymiarze wewnętrznym uczelni.

Uczelnie zgłosiły praktyki w następujących kategoriach:

Kategoria 1: Infrastruktura etyczna i działania sprzyjające realizacji wartości akademickich
Kategoria 2: Zaangażowanie społeczności akademickiej
Kategoria 3: Zarządzanie różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji
Kategoria 4: Etyka w badaniach naukowych
Kategoria 5: Inne

Inaguracja Katalogu nastąpiła podczas Konferencji Społecznej Odpowiedzialności Uczeni  2 czerwca 2022 r. Katalog jest dostępny w sekcji "Materiały" poniżej.


Konsultacje projektu narzędzia


Narzędzie do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opracowała projekt narzędzia dla uczelni do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Narzędzie służyć ma sygnatariuszom Deklaracji SOU wsparciem w procesie realizacji jej zasad oraz ewaluacji podejmowanych, w tym zakresie, działań. Do każdej z zasad Deklaracji przypisano pytania/mierniki dzięki, którym uczelnia może ocenić czy podejmuje właściwe działania aby realizować dany obszar społecznej odpowiedzialności.

W opinii Grupy roboczej, pierwszy etap sprawozdawczości uczelni w zakresie wypełniania zasad Deklaracji powinna mieć charakter dobrowolny. Narzędzie może pomóc w przygotowaniu Raportu. W Raporcie powinny znaleźć się informacje na temat działań jakie uczelnia podjęła w zakresie DSOU od momentu podpisania Deklaracji. Raport powinien być dostępny dla wszystkich interesariuszy np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej uczelni.

Do każdej zasady Deklaracji SOU zostały przypisane kierunkowe propozycje istotnych informacji, które powinny znaleźć się w Raporcie i być oznakowane w sposób formalny (np. przytoczenie nazwy dokumentu). Niezależnie od tych informacji dopuszcza się swobodę prezentacji wszelkich innych treści, które dana uczelnia uważa za istotne.

9 marca 2021 r. odbyło się webinarium podczas którego dyskutowano projekt narzędzia samooceny.


Webinar na temat społeczna odpowiedzialność uczelni po pandemii covid-19
 

Webinarium „Społeczna odpowiedzialność uczelni po pandemii COVID-19”

20 listopada 2020 r. Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowała webinarium "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni po pandemii COVID-19". 

Webinarium poświęcone było roli społecznej odpowiedzialności uczelni w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz obszarów wsparcia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni w aktualnych warunkach izolacji społecznej. Członkowie Grupy roboczej i zaproszeni goście przedstawili możliwe scenariusze rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w wyniku bieżących doświadczeń związanych z zarządzaniem uczelnią w warunkach Pandemii i zapewnienia efektywnej realizacji działań edukacyjnych i naukowych.

Webinarium było okazją do dyskusji nad dalszym projektowaniem misji polskich uczelni w odpowiedzi na bieżące oczekiwania społeczno-gospodarcze, ale również kierunków polityki publicznej w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego.


Webinarium "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a pandemia koronawirusa"

30 czerwca 2020 r. Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowała webinarium "Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a Pandemia koronawirusa". Webinarium poświęcone było dyskusji nad inicjatywami podejmowanymi przez uczelnie w aktualnej sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Celem pierwszego spotkania z cyklu spotkań było:

- umożliwienie podzielenia się doświadczeniami z działań uczelni ukierunkowanych na walkę z COVID-19,
- stworzenie przestrzeni do nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy ekspertami do spraw  społecznej odpowiedzialności uczelni,
- zainteresowanie przedstawicieli środowiska akademickiego działalnością Grupy roboczej ds. SOU,
upowszechnienie zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Nagranie z webinarium jest dostępne poniżej, w sekcji video.


16-17 kwietnia 2019 r. odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w Krakowie. Druga cześć Kongresu miała charakter konferencyjny, na którym zostały zaprezentowane dobre praktyki uczelni w zakresie społecznej odpowiedzialności – rozszerzenie listy sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.


Grupa robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Pracami Grupy roboczej kieruje Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. SGH, dr hab. Piotr Wachowiak.  


Grupa robocza ds. SOU opracowała definicję społecznej odpowiedzialności uczelni:
Społeczna odpowiedzialność uczelni – to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do: zrównoważonego rozwoju, kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei, podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjności.


Grupa robocza ds. SOU wypracowała podręcznik dla środowiska akademickiego, w którym znajdziecie Państwo zarówno wskazówki, jak budować strategię uczelni w obszarach społecznej odpowiedzialności oraz jak prowadzić dialog z interesariuszami. Podręcznik do pobrania w sekcji "Materiały" u dołu strony.


Od 2019 r. Grupa robocza ds. SOU publikuje także katalogi dobrych praktyk uczelni w tym zakresie - również do pobrania w sekcji "Materiały" u dołu strony.


Do prac w Grupie roboczej ds. SOU można dołączyć na każdym etapie realizowanych działań poprzez wysłanie wiadomości na adres: jacqueline.kacprzak@mfipr.gov.pl


Zapraszamy także do dzielenia się doświadczeniami z procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności w Państwa uczelniach: sou@mfipr.gov.pl

 

Materiały

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - 2022
Deklaracja​_Spolecznej​_Odpowiedzialnosci​_Uczelni​_2022.jpg 0.63MB
Declaration of University Social Responsibility-2022
Declaration​_of​_University​_Social​_Responsibility​_2022.jpg 0.63MB
Sygnatariusze Deklaracji SOU w latach 2017-2019-2022
Sygnatariusze​_Deklaracji​_SOU​_2017-2019-2022​_aktualizacja​_060622.pdf 0.42MB
Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021
Katalog​_dobrych​_praktyk​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_2021.pdf 4.75MB
Konferencja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2 czerwca 2022 - Program
Konferencja​_SOU​_2​_czerwca​_2022​_Program-grafika.pdf 0.18MB
Program webinarium w dniu 24 maja 2022 r.
Webinarium​_GR​_SOU​_nt​_Organizacji​_działalności​_uczelni​_24​_05​_2022​_Agenda.pdf 0.14MB
Program webinarium w dniu 12 maja 2022 r.
Webinarium​_nt​_Aktualnych​_trendow​_odpow​_biznesu​_12​_05​_2022​_Agenda.pdf 0.18MB
Program webinarium 14 grudnia 2021 r.
Webinarium​_zero​_waste​_14​_12​_2021​_Agenda.pdf 0.86MB
Prezentacja z webinarium w dniu 14 grudnia 2021 r.
Prezentacja​_Webinarium​_Zero​_Waste​_14​_12​_2021.pdf 5.98MB
Program webinarium w dniu 8 listopada
Webinarium​_nt​_zmian​_klimatycznych​_8​_11​_2021​_Agenda.pdf 0.54MB
Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2020
Katalog​_dobrych​_praktyk​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_2020.pdf 4.33MB
Publikcja "Społeczna odpowiedzialność znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania"
SOU​_publ​_webb​_20-09.pdf 2.76MB
Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2019
Katalog​_dobrych​_praktyk​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni​_2019.pdf 9.28MB
Program konferencji​_Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do samooceny​_9.03.2021
Program​_konferencji​_Raport​_wdrażania​_Deklaracji​_Społecznej​_Odpowiedzialności​_Uczelni,​_jako​_narzędzie​_do​_samooceny​_9032021.pdf 0.57MB

Wideo

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.06.2022 15:26 Małgorzata Kłoś
Pierwsza publikacja:
17.04.2019 13:33 Emilia Chmiel
{"register":{"columns":[]}}