W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje publiczne

Dlaczego Twój głos się liczy?

Wzorce i standardy (WiS) stanowią pewien zbiór propozycji regulacji i rozwiązań w danym obszarze, które powinny bazować na najnowszej wiedzy i doświadczeniach (teoretycznych i praktycznych): projektantów, wykonawców, zarządców dróg publicznych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz przede wszystkim jednostek naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dokument opracowany przez zespół specjalistów wymaga zatem weryfikacji przez wszystkich, do których jest adresowany.

Dopiero dokument, który uzyskał powszechną akceptację środowiska branżowego, może stać się jednym z WiS rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MI w sprawie PTB dotyczących dróg publicznych

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych można było zgłaszać do dnia 9 lipca 2021 r.

Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego można zapoznać się z uwagami, które wpłynęły w trakcie konsultacji. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag przedstawiona zostanie nowa wersja projektu rozporządzenia.

Konsultacje pierwszego pakietu WiS

Proces konsultacji publicznych pierwszego pakietu WiS, na zlecenie Ministra Infrastruktury, realizowało Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD) w dniach od 29 września do 31 grudnia 2020 r. Konsultacje przeprowadzane były w formie bezpłatnych i powszechnie dostępnych webinariów, w trakcie których Autorzy prezentowali szczegółowe zapisy poszczególnych WiS. Nagrania webinariów udostępnione są na kanale Polskiego Kongresu Drogowego w serwisie internetowym YouTube – klikając w nagłówek webinarium zostaniesz odesłany do właściwego nagrania.

Poniżej można zapoznać się z konsultowanymi projektami WiS, które nie zostały jeszcze rekomendowane przez ministra. Po rekomendacji opracowania przez ministra, należy go szukać w zakładkach WR-D, WR-M lub BIM (menu po lewej stronie).

Tabelaryczne zestawienia uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji, umieszczane są poniżej w momencie rekomendacji WiS przez ministra i są dostępne przez trzy miesiące.

Webinarium inauguracyjne - 29 września 2020 r.

 • Założenia i cele nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie
 • Charakterystyka wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych
 • Charakterystyka wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich
 • Projektowanie obiektów mostowych w nowym systemie wymagań technicznych

Pierwsze webinarium drogowe - 6 października 2020 r.

Drugie webinarium drogowe - 13 października 2020 r.

Trzecie webinarium drogowe - 20 października 2020 r.

Czwarte webinarium drogowe - 27 października 2020 r.

Pierwsze webinarium obiektowe - 3 listopada 2020 r.

 • WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą
 • WR-M-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych
 • WR-M-22 Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce
 • WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem

Drugie webinarium obiektowe - 10 listopada 2020 r.

 • WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich
 • WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli
 • WR-M-51 Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich

Trzecie webinarium obiektowe - 17 listopada 2020 r.

 • WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich
 • WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich

Czwarte webinarium obiektowe - 24 listopada 2020 r.

 • WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich
 • WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich
 • WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich

Webinarium dotyczące BIM - 1 grudnia 2020 r.

{"register":{"columns":[]}}