W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przepisy techniczno-budowlane (PTB)

Dziennik Ustaw

Obowiązujące PTB

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, obiekty budowlane projektuje się i buduje w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych (PTB), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

PTB dotyczące dróg publicznych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które obowiązuje od dnia 21 września 2022 r.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych (w tym drogowych obiektów inżynierskich w ramach tych dróg) oraz projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych. Wybrane przepisy rozporządzenia stosuje się także do projektowania, budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich w ramach dróg wewnętrznych.

PTB, które obowiązywały do dnia 20 września 2022 r.

W dniu, w którym rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych weszło w życie, następujące PTB straciły moc:

Jednak wymienione powyżej PTB w dalszym ciągu stosuje się do budowy lub przebudowy drogi publicznej, jeżeli przed dniem 21 września 2022 r.:

  • został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych lub
  • zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu lub na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.

Uwaga! Jeżeli zachodzi jeden z powyższych przypadków, do budowy lub przebudowy drogi publicznej nie można stosować przepisów rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

W omawianych przypadkach przez projekt rozumie się projekt budowlany (jeżeli do budowy lub przebudowy drogi publicznej jest wymagane opracowanie projektu budowlanego) albo projekt budowlany, projekt zagospodarowania działki lub terenu albo odpowiednie szkice lub rysunki (jeżeli do budowy lub przebudowy drogi publicznej nie jest wymagane opracowanie projektu budowlanego).

{"register":{"columns":[]}}