W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Województwo wielkopolskie

Województwo wielkopolskie - 100 obwodnic

Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12

 • Długość: ok. 17 km;
 • Koszt: ok. 340 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Inwestycja była przygotowywana od wielu lat. Decyzja środowiskowa była wydana już w 2013 r. Ujęcie zadania w Programie Budowy 100 obwodnic przyspieszy realizację zadania.  

   
 • Data uzyskania DŚU: IV kw. 2013
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2022-2024

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. Rozpoczęły się już prace nad budową obejścia w ciągu drogi wojewódzkiej.

  Dzięki obu inwestycjom nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Lesznem leżącym w ciągu korytarza drogi ekspresowej S5 a Jarocinem w ciągu drogi krajowej dk 11, przygotowywanej do rozbudowy do parametrów S – czyli drogi ekspresowej S11. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72

 • Długość: ok. 2 km;
 • Koszt: ok. 35 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Zabezpieczono środki w budżecie państwa na prace przygotowawcze dla budowy obejścia miejscowości. Na tej podstawie rozpoczęły się prace projektowe; w 2019 r. podpisano stosowną umowę z Wykonawcą. Pozwoli to na uzyskanie wszystkich zgód i decyzji do końca bieżącego roku i ogłoszenie postępowania przetargowego.

   
 • Planowana data uzyskania DŚU: IV kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021 r.
 • Lata realizacji (budowy): 2022-2024

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej 72 w kierunku Konina i Turku.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25

 • Stan prac przygotowawczych:
  Trwają prace nad rozbudową całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie kończone są prace analityczne dotyczące możliwych przebiegów drogi krajowej nr 25 i będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2022 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta. Kalisz znajduje się na przecięciu dróg krajowych nr 12 i 25, a także trzech dróg wojewódzkich.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie układu komunikacyjnego w osi północ-południe. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, przede wszystkim pomiędzy Koninem a Ostrowem Wielkopolskim. Natomiast korytarz drogi krajowej nr 25 jest też ważny z punktu widzenia połączeń komunikacyjnych, nie tylko województwa wielkopolskiego, ale także ułatwia komunikację w osi północ-południe - idącą ze Śląska w kierunku Wielkopolski a dalej Kujaw i Pomorza. Łączyć będzie korytarz przyszłej drogi ekspresowej S11 z autostradą A2, a dalej z drogą ekspresową S5.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Przetarg na prace dokumentacyjne będzie ogłoszony w ciągu najbliższego roku.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Kamionnej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 24. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód, w tym ruch międzynarodowy, który korzysta również z tej drogi prowadzącej do Gorzowa Wielkopolskiego.

  Dzięki inwestycji  nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. Poznań jest bardzo ważnym centrum regionalnym, który koncentruje ruch z Warszawy i wschodu Polski, ale także w osi północ-południe, w ciągu już budowanych lub planowanych do zbudowania w przyszłej perspektywie UE korytarzy S5 oraz S11.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

 • Długość: ok. 6 km;
 • Koszt: ok. 93 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji były już prowadzone prace przygotowawcze, opracowana dokumentacja i uzyskane decyzje, jednakże ze względu na upływ czasu wymagają one aktualizacji. W roku bieżącym będzie trwać aktualizacja materiałów i przygotowanie przetargu do ogłoszenia pod koniec roku.

   
 • Planowana data uzyskania DŚU: 2022/2023
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2024-2026

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32

 • Długość: ok. 3 km;
 • Koszt: ok. 79 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

   
 • Planowana data uzyskania DŚU: IV kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2025

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie znacznie zmieniła się sytuacja ruchowa.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim tj. Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32

 • Długość: ok. 2,4 km;
 • Koszt: ok. 30 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

   
 • Planowana data uzyskania DŚU: IV kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2025

   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Żodynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód oraz połączenie pomiędzy świeżo oddaną drogą ekspresowa S5 a już oddaną drogą ekspresową S3.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a województwem lubuskim i Zieloną Górą.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.