W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Europy

W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty Rady Europy dotyczące problematyki regulowanej przez KRRiT.

Więcej informacji na temat działań Rady Europy w zakresie mediów i społeczeństwa informacyjnego można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/

Inne dokumenty

Rekomendacja CM/Rec(2018)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów docx 52 KB

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 2143 (2017) Media internetowe a dziennikarstwo: wyzwania i odpowiedzialność docx 29,3 KB

Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych podmiotów działających na rynku mediów docx 21,9 KB

Zalecenie CM/Rec(2013)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie równości płci i mediów docx 20,8 KB

Zalecenie CM/Rec(2011)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie nowego pojęcia mediów docx 79,5 KB

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykorzenienia bezkarności sprawców poważnych naruszeń praw człowieka docx 37,9 KB

Zgromadzenie Parlamentarne, Zalecenie 1876 (2009) Stan praw człowieka w Europie – potrzeba wykorzenienia bezkarności docx 16 KB

Zalecenie CM/Rec(2007)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących relacjonowania kampanii wyborczych w mediach docx 33,8 KB

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony wolności wyrażania poglądów i przekazywania informacji w czasach kryzysu docx 25,9 KB

Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony i wspierania dziennikarstwa śledczego docx 15,2 KB

Zalecenie CM/Rec(2007)3 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie misji mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym rtf 309 KB

Zalecenie Rec(2007)2 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu w mediach i zróżnicowania zawartości programowej rtf 400 KB

Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony roli mediów w demokracji w kontekście koncentracji mediów rtf 335 KB

Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie niezależności mediów publicznych w państwach członkowskich rtf 329 KB

Zalecenie Rec(2004)16[1] Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie prawa do odpowiedzi w nowym środowisku mediów docx 23,5 KB

Zalecenie Rec(2003)13 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie informowania o postępowaniach karnych w mediach docx 21 KB

Memorandum objaśniające do zalecenia Rec(2000)23 w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych sektora usług nadawczych rtf 138 KB

Zalecenie Rec(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych (pobierz dokument) rtf 102 KB

Zalecenie R(2000)7 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich na temat prawa dziennikarzy do nieujawniania źródeł informacji docx 49,7 KB

Zalecenie R(99)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących prezentacji kampanii wyborczych w środkach przekazu rtf 55,7 KB

Zalecenie R(99)14 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie powszechnej usługi wspólnoty w zakresie nowych usług komunikacyjnych i informacyjnych rtf 54,3 KB

Zalecenie R(96)10 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie zagwarantowania niezależności nadawców publicznych pdf 276 KB

 

{"register":{"columns":[]}}