W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Europy

W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty Rady Europy dotyczące problematyki regulowanej przez KRRiT.

Więcej informacji na temat działań Rady Europy w zakresie mediów i społeczeństwa informacyjnego można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/

Inne dokumenty

Rekomendacja CM/Rec(2018)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 2143 (2017) Media internetowe a dziennikarstwo: wyzwania i odpowiedzialność

Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych podmiotów działających na rynku mediów

Zalecenie CM/Rec(2013)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie równości płci i mediów

Zalecenie CM/Rec(2011)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie nowego pojęcia mediów

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykorzenienia bezkarności sprawców poważnych naruszeń praw człowieka

Zgromadzenie Parlamentarne, Zalecenie 1876 (2009) Stan praw człowieka w Europie – potrzeba wykorzenienia bezkarności

Zalecenie CM/Rec(2007)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących relacjonowania kampanii wyborczych w mediach

Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony wolności wyrażania poglądów i przekazywania informacji w czasach kryzysu

Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie ochrony i wspierania dziennikarstwa śledczego

Zalecenie CM/Rec(2007)3 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie misji mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym

Zalecenie Rec(2007)2 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu w mediach i zróżnicowania zawartości programowej

Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony roli mediów w demokracji w kontekście koncentracji mediów

Deklaracja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie niezależności mediów publicznych w państwach członkowskich

Zalecenie Rec(2004)16[1] Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie prawa do odpowiedzi w nowym środowisku mediów

Zalecenie Rec(2003)13 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie informowania o postępowaniach karnych w mediach

Memorandum objaśniające do zalecenia Rec(2000)23 w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych sektora usług nadawczych

Zalecenie Rec(2000)23 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie niezależności i funkcji organów regulacyjnych dla sektora usług nadawczych (pobierz dokument)

Zalecenie R(2000)7 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich na temat prawa dziennikarzy do nieujawniania źródeł informacji

Zalecenie R(99)15 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie działań dotyczących prezentacji kampanii wyborczych w środkach przekazu

Zalecenie R(99)14 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie powszechnej usługi wspólnoty w zakresie nowych usług komunikacyjnych i informacyjnych

Zalecenie R(96)10 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie zagwarantowania niezależności nadawców publicznych