W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Gospostrateg

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

na niebieskim tle logotyp NCBR pod nim napis GOSPOSTRATEG. po prawej stronie zdjęcie zespołu dyskutującego nad jakimś tematem.

Aktualne konkursy                Poprzednie konkursy


Nabór prowadzony jest od 12 lutego 2020 r. w trybie ciągłym, z odcięciem co cztery miesiące.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu:

 • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
 • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu obejmuje 4 obszary:

 • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • pułapkę braku równowagi;
 • pułapkę demograficzna;
 • pułapkę słabości instytucji.

W ramach Programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:

 • w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzące politykę rozwojową państwa;
 • w konkursie na projekty otwarte, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do zastosowana w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane. W konkursie na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych nie są przyznawane środki finansowe.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych skierowany jest do wskazanych wnioskodawców tj.:

 • podmiotów prowadzących politykę rozwoju (Rada Ministrów, samorząd województwa),
 • ministrów,
 • Prezydenta RP,
 • Narodowego Banku Polski.

Złożone propozycje będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych.

Nabór na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych stanowi kontynuację naboru propozycji tematów projektów zamawianych, który został zakończony z dniem 30 listopada 2019 roku.

KONTAKT:
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
propozycje.GOSPOSTRATEG-at-ncbr.gov.pl
oraz tel.: (0 22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483

Materiały

Regulamin konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych
Regulamin​_konkursu​_na​_propozycje​_zamowien​_rozwiazan​_wyzwan​_strategicznych.pdf 0.67MB
Wzór propozycji zamówienia rozwiązania wyzwania strategicznego
Wzor​_propozycji​_zamowienia​_rozwiazania​_wyzwania​_strategicznego.docx 0.11MB