W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
gospostrateg

Gospostrateg

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

GOSPOSTRATEG

Aktualne konkursy                              Poprzednie konkursy

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu:

 • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
 • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu obejmuje 4 obszary:

 • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • pułapkę braku równowagi;
 • pułapkę demograficzna;
 • pułapkę słabości instytucji.

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te są oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę. Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego realizowane są projekty obejmujące badania naukowe oraz działania związane z wdrożeniami wynosi 500 mln zł.

W ramach Programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:

 • w konkursie na projekty otwarte, dotyczące całego zakresu tematycznego programu GOSPOSTRATEG, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do zastosowana w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu;
 • w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzące politykę rozwojową państwa (tzw. Instytucje Zamawiające). Zakres tematyczny konkursu na projekty zamawiane ustalany jest na podstawie propozycji zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych składanych przez Instytucje Zamawiające.

Nabór na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane. Prowadzony jest on od 12 lutego 2020 r. w trybie ciągłym, z odcięciem co cztery miesiące. W konkursie na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych nie są przyznawane środki finansowe.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych skierowany jest do wskazanych wnioskodawców tj.:

 • podmiotów prowadzących politykę rozwoju (Rada Ministrów, samorząd województwa),
 • ministrów,
 • Prezydenta RP,
 • Narodowego Banku Polski.

Złożone propozycje podlegają weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych.

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: propozycje.GOSPOSTRATEG-at-ncbr.gov.pl

oraz tel.: (0 22) 39 07 275

Materiały

Gospostrateg - opis programu czerwiec 2017
Gospostrateg​_-​_opis​_programu​_czerwiec​_2017.pdf 0.76MB
Gospostrateg - opis programu aktualizacja luty 2019
Gospostrateg​_-​_opis​_programu​_aktualizacja​_luty​_2019.pdf 0.35MB
Gospostrateg - aneks do programu październik 2020
Gospostrateg​_-​_aneks​_do​_programu​_październik​_2020.pdf 0.83MB
Wzór raportu okresowego (Aktualizacja 28.11.2022)
Wzor​_raportu​_okresowego-GOSPOSTRATEG.docx 0.10MB
Wzór raportu z fazy badawczej - fazy A
Wzór​_raportu​_z​_fazy​_badawczej​_-​_fazy​_A​_-​_GOSPOSTRATEG.docx 0.11MB
Wzór raportu końcowego część A (Aktualizacja 28.11.2022)
Wzór​_Raport​_Końcowy​_część​_A​_-​_GOSPOSTRATEG.docx 0.10MB
Wzór raportu końcowego cześć B
Wzór​_raportu​_koncowego​_czesc​_B​_(002).xlsx 0.15MB
Instrukcja wypełniania raportu końcowego w części B (Aktualizacja 04.10.2022)
PP​_15-1​_I4​_Instrukcja​_wypelniania​_raportu​_koncowego​_w​_czesci​_B​_(3).doc 0.07MB
Informacja na temat wartości wskaźników osiągniętych w danym roku kalendarzowym (aktualizacja 02.01.2023)
Informacja​_na​_temat​_wartości​_wskaźników​_osiągniętych​_w​_danym​_roku​_kalendarzowym.docx 0.04MB
Wzór raportu z wdrożenia wyników projektu GOSPOSTRATEG
wzór​_raportu​_z​_wdrożenia​_wyników​_projektu​_GOSPOSTRATEG.xlsx 0.26MB
Instrukcja wypełniania raportu z wdrożenia GOSPOSTRATEG
Instrukcja​_wypełniania​_raportu​_z​_wdrożenia​_GOSPOSTRATEG.docx 0.13MB
Wzór raportu ex-post dla GOSPOSTRATEG
wzór​_raportu​_ex-post​_dla​_GOSPOSTRATEG.xlsx 0.17MB
Instrukcja wypełniania raportu ex post GOSPOSTRATEG
Instrukcja​_wypełniania​_raportu​_ex​_post​_GOSPOSTRATEG.docx 0.11MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Instrukcja​_wypelniania​_wniosku​_o​_platnosc​_(1).docx 0.05MB
Wzór wniosku o płatność - 3 kategorie kosztów
Wzór​_wniosku​_o​_płatność​_-​_3​_kategorie​_kosztów.xlsx 0.08MB
Wzór wniosku o płatność - 3 kategorie kosztów + VAT
Wzór​_Wniosek​_o​_płatność​_3​_kategorie​_kosztów​_+VAT.xlsx 0.08MB
Wzór wniosku o płatność - 5 kategorii kosztów
wzór​_wniosku​_o​_płatność​_-​_5​_kategorii​_kosztów.xlsx 0.13MB

Wyniki oceny propozycji zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych

Materiały

Wyniki V odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji rekomendowanych
Wyniki​_V​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_rekomendowanych.pdf 0.39MB
Wyniki V odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji nierekomendowanych
Wyniki​_V​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_nierekomendowanych.pdf 0.39MB
Wyniki VI odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji nierekomendowanych
Wyniki​_VI​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_nierekomendowanych.pdf 0.10MB
Wyniki VII odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji nierekomendowanych
Wyniki​_VII​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_nierekomendowanych.pdf 0.40MB
Wyniki VIII odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji rekomendowanych - częściowa
Wyniki​_VIII​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_rekomendowanych​_-​_częściowa.pdf 0.40MB
Wyniki VIII odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji rekomendowanych - całościowa
Wyniki​_VIII​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_rekomendowanych​_-​_całościowa.pdf 0.09MB
Wyniki VIII odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji nierekomendowanych - całościowa
Wyniki​_VIII​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_nierekomendowanych​_-​_całościowa.pdf 0.10MB
Wyniki IX odcięcia naboru na propozycje tematów zamawianych - lista propozycji nierekomendowanych
Wyniki​_IX​_odcięcia​_naboru​_na​_propozycje​_tematów​_zamawianych​_-​_lista​_propozycji​_nierekomendowanych.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}