W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dyscyplina finansów publicznych

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Grzegorz Gmyrek

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Joanna Pysiewicz-Jężak

Obsługa Rzecznika/Zastępcy Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM

Iwona Biczyńska vel Bicz

Dane teleadresowe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 70 79

Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa

Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930).

Komisja orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

  1. realizacji budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  2. samorządowych kolegiów odwoławczych;
  3. organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 49 pkt 4 (to jest osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda), oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3 ustawy (to jest jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę);
  4. osób pełniących funkcje ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu, a także dyrektora generalnego urzędu i głównego księgowego części budżetu, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetu, której dysponentem jest wojewoda;
  5. innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa lub innych środków publicznych, którymi dysponuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub organy i jednostki wymienione w pkt 3.

 

Przewodniczący Komisji

Karol Szmaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marek Kieszczyński

Obsługa Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Iwona Biczyńska vel Bicz

Dane teleadresowe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 70 79

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 12:37 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Centrum Informacyjne Rządu KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dyscyplina finansów publicznych 3.0 30.10.2020 16:21 Adam Nowakowski
Dyscyplina finansów publicznych 2.0 30.10.2020 16:20 Adam Nowakowski
Dyscyplina finansów publicznych 1.0 05.08.2020 12:37 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}