W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dyscyplina finansów publicznych

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Grzegorz Gmyrek

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 

Joanna Pysiewicz-Jężak


Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Przewodniczący Komisji:

Maciej Tomczak

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Aleksandra Wrochna

Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 189).

Komisja orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

  1. realizacji budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  2. samorządowych kolegiów odwoławczych;
  3. organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 49 pkt 4 (to jest osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda), oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3 ustawy (to jest jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę);
  4. osób pełniących funkcje ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu, a także dyrektora generalnego urzędu i głównego księgowego części budżetu, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetu, której dysponentem jest wojewoda;
  5. innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa lub innych środków publicznych, którymi dysponuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub organy i jednostki wymienione w pkt 3.

Klauzule informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Obsługa:

Iwona Biczyńska vel Bicz
tel. +48 22 694 70 79, e-mail: 
Iwona.BiczynskavelBicz@kprm.gov.pl

Adres do korespondencji:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Materiały

Klauzula informacyjna Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM
Klauzula​_informacyjna​_Rzecznika​_dyscypliny​_finansów​_publicznych​_​_przy​_Szefie​_KPRM​_.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM
Klauzula​_informacyjna​_Komisji​_Orzekającej​_w​_sprawach​_o​_naruszenie​_dyscypliny​_finansów​_publicznych​_przy​_Szefie​_KPRM.DOCX 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 12:37 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Centrum Informacyjne Rządu KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dyscyplina finansów publicznych 9.0 11.01.2022 11:05 Anna Sadłocha
Dyscyplina finansów publicznych 8.0 11.01.2022 10:53 Anna Sadłocha
Dyscyplina finansów publicznych 7.0 11.01.2022 10:36 Anna Sadłocha
Dyscyplina finansów publicznych 6.0 11.01.2022 10:33 Anna Sadłocha
Dyscyplina finansów publicznych 5.0 12.11.2021 09:29 Beata Żmijewska
Dyscyplina finansów publicznych 4.0 26.10.2021 12:42 Beata Żmijewska
Dyscyplina finansów publicznych 3.0 30.10.2020 16:21 Adam Nowakowski
Dyscyplina finansów publicznych 2.0 30.10.2020 16:20 Adam Nowakowski
Dyscyplina finansów publicznych 1.0 05.08.2020 12:37 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}