W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dostęp do danych geoprzestrzennych

Centralny rejestr form ochrony przyrody prowadzony jest na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 1 maja 2004 r. o ochronie przyrody przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem crfop.gdos.gov.pl. Zgodnie z art. 113 ust. 4 tejże ustawy organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody (…) przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony (…) a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody. Aktualność danych wpisanych do rejestru zależy więc, w zasadniczym stopniu, od realizacji ustawowego obowiązku przez właściwe organy, tj.:

  • Rady gmin w zakresie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych,
  • Sejmiki wojewódzkie w zakresie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu,
  • Regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie rezerwatów przyrody,
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie obszarów Natura 2000,
  • Dyrektora parku narodowego w zakresie parków narodowych.

W związku z powyższym należy podkreślić fakt, iż mimo że dane prezentowane na stronach crfop.gdos.gov.plgeoserwis.gdos.gov.pl i www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane pochodzą z aktów prawnych dotyczących form ochrony przyrody oraz są uzyskiwane na podstawie tych aktów, to nie stanowią jednak prawnego ustalenia lokalizacji i przebiegu granicy form ochrony przyrody. Dlatego w celu dokonywania czynności prawnych oraz stosowania prawa należy posługiwać się bezpośrednio zapisami aktów prawnych o ustanowieniu formy ochrony przyrody lub innych aktów prawnych jej dotyczących, a w przypadku niejasności należy skontaktować się bezpośrednio z organem w którego kompetencjach dana forma się znajduje.

W celu zaprezentowania danych przestrzennych, dotyczących m.in. form ochrony przyrody w Polsce, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, dostępną pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.

W ramach Geoserwisu udostępnione zostały dwie usługi utworzone według otwartych standardów Open Geospatial Consortium zgodnych z dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej oraz zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej:

  • usługa przeglądania WMS: http://sdi.gdos.gov.pl/wms,
  • usługa pobierania WFS: http://sdi.gdos.gov.pl/wfs.

Powyższe usługi są kompatybilne z większością programów z rodziny systemów informacji przestrzennych (GIS) takich jak ESRI ArcGIS czy QGIS, gdzie mogą być dowolnie analizowane i przetwarzane na większość popularnych formatów (m.in. ESRI Shapefile). Dzięki usłudze WFS można również pobrać dane dotyczące poszczególnych form ochrony przyrody bezpośrednio do tego formatu poprzez zamieszczone poniżej odnośniki:

W przypadku trudności z obsługą usług sieciowych do pobierania danych przestrzennych prosimy o zapoznanie się z filmami instruktażowymi:

Metadane do powyższych usług: geoserwis.gdos.gov.pl/metadane.

Dodatkową pomoc i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale ds. Informacji Przestrzennej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody - tel.: 22 369-21-65, 22 369-10-02.

{"register":{"columns":[]}}