W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja i wizja

Wypełniając swoje ustawowe zadania, do których należy w szczególności przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody, ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody, prowadzenie postępowań w sprawach szkód w środowisku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu działa w sposób budzący zaufanie uczestników postępowań do władzy publicznej, stoi na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Przy wykonywaniu zadań ustawowych Regionalny Dyrektor współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami ekologicznymi.

 

Misja:

Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu jest sprawne, skuteczne, transparentne i etyczne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego województwa wielkopolskiego. Misja ta jest realizowana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

 

Cele:

Celami jakie wyznacza sobie Regionalna Dyrekcja przy wykonywaniu swoich zadań są profesjonalizm, rzetelność, bezstronność, budowanie wizerunku nowoczesnej, otwartej i przejrzystej administracji świadczącej usługi z zakresu ochrony środowiska na najwyższym poziomie merytorycznym, przy wykorzystaniu instrumentów ciągłego doskonalenia się i budowania zaangażowania zespołu.

Materiały

O RDOŚ Poznań w języku migowym
MVI​_3851​_x264.mp4 16.31MB
{"register":{"columns":[]}}