W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System ekozarządzania i audytu (EMAS)

logo EMASRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru EMAS.

Wdrażanie EMAS w urzędzie zrealizowano w ramach projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w Urzędzie, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był jednocześnie we wszystkich 16 regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

W trakcie prac nad wdrożeniem EMAS zidentyfikowane zostały aspekty środowiskowe, na które w obszarze wykonywanych zadań Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu może aktywnie oddziaływać m.in. poprzez nadzór i bieżący monitoring. Ekozarządzanie w RDOŚ nie ogranicza się jednak wyłącznie do bezpośrednich aspektów środowiskowych dotyczących obiektów i urządzeń. Znaczący wpływ Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu na środowisko zidentyfikowany został w związku z wydawanymi decyzjami, prowadzonymi postępowaniami oraz pracami wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne na rzecz urzędu.

Rejestracja w EMAS jest potwierdzeniem, że urząd efektywnie zarządza aspektami środowiskowymi. EMAS jest narzędziem pozwalającym RDOŚ w sposób systemowy doskonalić efektywność procesów merytorycznych, wspierając w ten sposób skuteczną ochronę środowiska w regionie. Dzięki połączeniu EMAS z systemem kontroli zarządczej doskonalenie zarządzania urzędem odbywa się na wielu płaszczyznach.

Najważniejsze informacje o działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, jej aspektach środowiskowych oraz efektywności środowiskowej zostały zawarte w dostępnych poniżej dokumentach:

  • Polityka środowiskowa
  • Deklaracja środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa została zweryfikowany i zwalidowana przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Data rejestracji w EMAS: 6.11.2015 r.
Numer rejestracji w EMAS: PL 2.30-002-57

Więcej informacji na temat systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), jego wymogów, a także korzyści z rejestracji w serwisie emas.gdos.gov.pl.

Materiały

Polityka środowiskowa
Polityka​_srodowiskowa​_RDOS​_Poznan.pdf 0.30MB
Deklaracja środowiska 2022 r.
RDOS​_Ponan​_Deklaracja​_VIII​_14072022.pdf 4.36MB
{"register":{"columns":[]}}