W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

21 lipca br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu.

RROP_posiedzenie

Na posiedzeniu Rada zaopiniowała projekty trzech zarządzeń:

  • projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska PLH300045,
  • projekt zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028,
  • projekt zarządzenia w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody „Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym.

Projekt zarządzenia dot. zlikwidowania ww. rezerwatu przyrody został zaopiniowany negatywnie przez członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. W związku z tym podjęty temat będzie kontynuowany pod kątem poszerzenia stanu wiedzy dotyczącej walorów faunistycznych na terenie rezerwatu.

Dwa pozostałe projekty zarządzeń zostały zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Opiniowany projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Pilska PLH300045 został przygotowywany w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}