W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sporządzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Warty PLB300002, Jezioro Kaliszańskie PLH300044, Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 i Zamorze Pniewskie PLH300036

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystępuje do sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Warty PLB300002, Jezioro Kaliszańskie PLH300044, Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 i Zamorze Pniewskie PLH300036.

Zainteresowane osoby mogą się zapoznać z projektami zarządzeń dla ww. obszarów Natura 2000 w siedzibie RDOŚ w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 1306A oraz w wersji elektronicznej na stronie BIP RDOŚ w Poznaniu (link poniżej).

http://bip.poznan.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-16-listopada-2021-znak-wpn-iii-6320-4-2015-ms-wpn-iii-6320-7-2018-lm-wpn-iii-6320-2019-lm-wpn-iii-6320-3-2019-lm

Informujemy, że konsultacje społeczne trwają od 16.11.2021 r. do 6.12.2021 r. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Projekty planów zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 przygotowane zostały w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

{"register":{"columns":[]}}