W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ma być jednolicie i przejrzyście. Wyniki inwentaryzacji i raport ooś tylko w określonych formatach

Minister Klimatu i Środowiska określa i ujednolica formaty dokumentacji elektronicznej zawierającej wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki rozporządzeniu Ministra zapewniona zostanie możliwość przeszukiwania tekstu, a wyniki inwentaryzacji przyrodniczej będą mogły być przetwarzane w systemach informacji przestrzennej.

plik

Celem rozporządzenia w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest usprawnienie pracy na dokumentacji elektronicznej, skuteczniejsze wykorzystanie i przetwarzanie danych o środowisku uzyskiwanych w postępowaniach administracyjnych, a także poprawa dostępu do informacji o środowisku.

Nowe rozwiązania korzystnie wpłyną na prowadzenie postępowań administracyjnychi usprawnią weryfikację tej dokumentacji. Możliwość przeszukiwania tekstu pozwoli na szybkie odnalezienie kluczowych informacji, ułatwi przetwarzanie i wykorzystanie zawartejw dokumentacji treści, a możliwość pracy na danych przestrzennych i odpowiednia ich wizualizacja usprawnią analizę przestrzenną lokalizacji inwestycji, jej położenia względem siedlisk zwierząt i roślin oraz obszarów chronionych.

Zwiększenie możliwości przetwarzania danych umożliwi ich skuteczniejsze wykorzystywanie poza postępowaniem administracyjnym, zwłaszcza na potrzeby budowy bazy danych
o ocenach oddziaływania na środowisko, poszerzając perspektywy gromadzenia
i przetwarzania informacji o środowisku.

Minister Klimatu i Środowiska wskazuje następujące formaty zapisu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w części:   

  1. tekstowej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT,
  2. tabelarycznej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,
  3. graficznej i kartograficznej – w formacie PDF.

Ponadto, dla plików zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej wprowadzono formaty wektorowe ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG), wykorzystywane w systemach informacji przestrzennej.

W § 2 rozporządzenia zastosowano przepis przejściowy, stanowiący, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonych w ramach postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. poz. 652) wchodzi w życie 23 kwietnia br.

{"register":{"columns":[]}}