W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

9 listopada i 7 grudnia br. odbyły się posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Poznaniu. Z uwagi na sytuacje epidemiczną, drugie spotkania odbyło się w formule zdalnej.

Na posiedzeniach Rada zaopiniowała pozytywnie projekty czterech zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, tj.:

  • projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002,
  • projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jodły Ostrzeszowskie PLH300059,
  • projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zamorze Pniewskie PLH300036,
  • projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044.

Ponadto, jednym z punktów obrad był referat Pana Krzysztofa Dymka z RDLP w Pile, nt. „Propozycji działań ochronnych związanych ze zwalczaniem czeremchy amerykańskiej w części krajobrazowej rezerwatu przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”.

Opiniowane projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Warty PLB300002, Jodły Ostrzeszowskie PLH300059, Zamorze Pniewskie PLH300036 i Jezioro Kaliszańskie PLH300044  zostały przygotowywane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

logotyp_ue

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}