W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Poprawa stanu ochrony kulika wielkiego

W listopadzie 2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu usunęła wybrane wysokie drzewa w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004. Niniejsze działanie miało na celu poprawę stanu ochrony kulika wielkiego Numenius arquata, który jest przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000.

gniazdo

Zagrożeniem dla kulika wielkiego jest utrata siedlisk wynikająca z osuszania łąk, intensyfikacji rolnictwa oraz presja drapieżników. W związku ze stwierdzeniem niskiego sukcesu lęgowego tego gatunku w wyniku drapieżnictwa ptaków krukowatych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęła działania mające na celu ograniczenie presji drapieżniczej polegające na usunięciu drzew stanowiących czatownie dla drapieżników.

Ponadto w czerwcu br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zleciła wykonanie i montaż trzech sztucznych gniazd dla kobuzów. Zostały one zawieszone na wysokich topolach w gminie Przemęt. Odtworzenie miejsc lęgowych dla tego gatunku również ma istotne znaczenie dla kulika wielkiego. Jego obecność może zapewnić ochronę dla kulików przed presją drapieżniczą ze strony wrony siwej, ponieważ kobuz jest dla niej gatunkiem terytorialnym, który intensywnie chroni swoje terytorium. Konkurując o miejsca lęgowe odgania on ptaki krukowate z terenów łąkowych. Jednocześnie nie stanowi on zagrożenia dla kulika wielkiego i jego lęgów. Działanie to zrealizowano przy współpracy z Gminą Przemęt oraz Nadzorem Wodnym w Sławie Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Przedmiotowe działanie z zakresu ochrony czynnej jest częścią projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód nr POIS.02.04.00-00-0108/16, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

{"register":{"columns":[]}}