W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Gatunki niebezpieczne

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się posiadania i przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy, sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe prowadzące badania nad zwierzętami, zwolnione są z zakazu posiadania i przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych, natomiast ośrodków rehabilitacji zwierząt nie dotyczy zakaz posiadania i przetrzymywania żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych (art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

Gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi dzielą się na dwie kategorie (art. 73 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody):

  • kategoria I - obejmująca najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
  • kategoria II - obejmująca pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ochrony ludzi przed zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia określa, w drodze rozporządzenia (art. 73 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody):

  • gatunki lub grupy gatunków zwierząt zaliczane do kategorii I i II,
  • warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
  • sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zostało opublikowane 22 sierpnia 2011 r. i weszło w życie 23 listopada 2011 r.

Zezwolenie może być wydane na wniosek zawierający następujące elementy (art. 73 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody):

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
  • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
  • liczbę osobników poszczególnych gatunków, których dotyczy wniosek;
  • wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt, których dotyczy wniosek;
  • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków przetrzymywania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi odpowiednich do liczby zwierząt, których dotyczy wniosek oraz uniemożliwiających ich ucieczkę lub przypadkowy kontakt z osobami postronnymi, a także spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi
formularz​_wniosku​_6.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}