W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tworzymy zadrzewienia śródpolne!

Jesienią 2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu posadziła 125 sadzonek rodzimych gatunków drzew oraz 100 krzewów owocowych. Ponad kilometrowa aleja drzew składa się z klonu polnego, klonu zwyczajnego, graba, lipy drobnolistnej, wiązu szypułkowego, jesionu wyniosłego oraz dębu szypułkowego.

aleja

Dobór tak wielu gatunków pozwoli zwiększyć wartość biocenotyczną terenów otwartych, a w przyszłości będzie schronieniem wielu gatunków zwierząt. Dodatkowo na odcinku ponad 200 metrów stworzyliśmy pas zakrzewień składający się ze śliwy tarniny, derenia świdwy oraz trzmieliny pospolitej. Mamy nadzieję, że powstała w ten sposób czyżnia będzie schronieniem dla wielu gatunków ptaków, owadów oraz ssaków.

Zadrzewienia pełnią istotną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej, szczególnie pełniąc funkcję korytarzy ekologicznych. Jednocześnie w uproszczonym krajobrazie rolniczym są często jednym z niewielu obiektów przyrodniczych o stabilnych warunkach siedliskowych oraz o zwiększonym bogactwie gatunkowym w otaczających ubogich siedliskach rolnych. Coraz częściej dostrzega się również pozytywny wpływ zadrzewień na retencję krajobrazową wód opadowych, rolę w łagodzeniu skutków suszy i zmniejszenia podatności gleb na erozję wietrzną.

Nasadzenia powstały w gminie Osieczna, na gruntach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu kupionych w ramach realizacji projektu pn. „Chelonia – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce”. Wykonanie nasadzeń było możliwe dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}