W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekty i kampanie społeczne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekty m. in. w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, edukacji ekologicznej, ocen oddziaływania na środowisko, dofinansowanych ze środków:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Obecnie realizowane projekty współfinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

  • POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód,
  • POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych,

Beneficjentem ww. projektów jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie http://projekty.gdos.gov.pl/projekty-krajowe

Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ww. projektach współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

{"register":{"columns":[]}}