W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Regionalna Rada Ochrony Przyrody

  

Podstawa prawna działania:

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody członków regionalnej rady ochrony przyrody na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 8/2021 z 5 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu powołał skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu.

Do zadań Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu należy w szczególności:

a)       ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody,

b)       opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

c)       przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,

d)       opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody,

e)       inicjowanie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody oraz prowadzenie lustracji terenów przyrodniczych godnych ochrony prawnej,

f)        uczestniczenie w popularyzacji przyrody.

Posiedzenie inauguracyjne Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu

23 sierpnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu, powołanej na kadencję 2021-2026 r. Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego RROP, zastępców, dyskutowano również nad regulaminem, w oparciu o który Rada będzie funkcjonowała przez kolejne pięć lat.

Funkcję Przewodniczącego RROP pełni prof. dr hab. Paweł Rutkowski.

Wiceprzewodniczącymi RROP zostali: prof. dr hab. Aleksander Winiecki oraz mgr Krzysztof Dymek.

Skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu:

1)       Edward Baraniak,

2)       Janina Borysiak,

3)       Andrzej Macias,

4)       Halina Ratyńska,

5)       Aleksander Winiecki,

6)       Julian Chmiel,

7)       Władysław Danielewicz,

8)       Maciej Gąbka,

9)       Mirosław Jurczyszyn,

10)    Marek Kasprowicz,

11)    Jan Mazurkiewicz,

12)    Tadeusz Mizera,

13)    Paweł Rutkowski,

14)    Paweł Sienkiewicz,

15)    Maria Wojterska,

16)    Paweł Owsianny,

17)    Bogumił Nowak,

18)    Wiktor Preuss,

19)    Krzysztof Dymek,

20)    Ireneusz Niemiec,

21)    Henryk Szymański,

22)    Zofia Szalczyk,

23)    Andrzej Kaleniewicz,

24)    Jan Błaszczak,

25)    Radosław Dzięciołowski,

26)    Iwona Świechowska,

27)    Rafał Śniegocki.

{"register":{"columns":[]}}