W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Propozycja wycieczki z okazji Dnia Krajobrazu 2022: okolice Rogalina

Rogalin

Początek i koniec: parking przy Pałacu Rogalińskim (zaznaczony na mapie)

Długość trasy: 7,5 kilometra

Opis trasy: Trasa przebiega przez obszary Natura 2000 Ostoja Rogalińska PLB300017 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) oraz Rogalińska Dolina Warty PLH300012 (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk). Obszar ten charakteryzuje się unikalnym krajobrazem. Obejmuje fragment doliny rzeki Warty, która meandrując utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza otoczone przez łąki i bagna. Osobliwością tego obszaru jest grupa kilkuset okazałych, starych dębów. Najstarsze spośród nich liczą kilkaset lat. Wiele spośród nich to drzewa martwe, które ze względu na swoje imponujące rozmiary i kształty, mają ogromny walor estetyczny. Na rogalińskich dębach występuje populacja bardzo rzadkiego, narażonego na wymarcie, chronionego gatunku chrząszcza – kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo). Larwy tego chrząszcza odżywiają się drewnem dębowym, pozostawiając pokaźnej wielkości korytarze, które można obejrzeć w trakcie wycieczki. Teren ten jest również atrakcyjny pod względem ornitologicznym. W ostoi występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W tym m.in. kania czarna, kania ruda i dzięcioł średni. Zatem na wycieczkę warto udać się z lornetką oraz uważnie nasłuchiwać głosów ptaków.

Początek i koniec wycieczki zaplanowano przy zabytkowym Pałacu w Rogalinie, który stanowi oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ciekawa kompozycja zespołu pałacowo-parkowego z francuskim ogrodem, będzie również stanowiła dużą atrakcję dla uczestników wycieczki.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}