W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowujemy kwietniowe szkolenia dla doradców ds. etyki z Krajowej Administracji Skarbowej

30.04.2021

Dziś odbyło się szkolenie z etyki i przeciwdziałania konfliktowi interesów w służbie cywilnej dla pracowników KAS. W kwietniu zorganizowaliśmy łącznie cztery takie warsztaty dla 48 osób, które od początku tego miesiąca pełnią funkcję doradcy ds. etyki w jednostkach organizacyjnych KAS.

Grafika symbolizuje pracę zespołową. Zdjęcie przedstawia zarys 10 postaci, każda innego koloru. Pod nimi duży, biały napis TEAMWORK. Jest to rysunek wykonany kredą, na tablicy.

W trakcie szkoleń uczestnicy dyskutowali m.in. na temat praw, obowiązków oraz ograniczeń członka korpusu służby cywilnej, które wynikają z przepisów prawa. Program ponad 4-godzinnych warsztatów uwzględniał m.in.:

  • rzeczywisty, potencjalny i postrzegany konflikt interesów również w kontekście zamówień publicznych,
  • kwestię świadczeń niematerialnych, przysług czy prezentów,
  • profesjonalizmu, który obejmuje stosowanie wysokich standardów zarządzania publicznego oraz godnego zachowania się w służbie i poza nią,
  • przejrzystość działania administracji,
  • lojalności i neutralności politycznej członków korpusu, które mają kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku rzetelnej i bezstronnej służby cywilnej. 

Dzięki udziałowi w warsztatach nowi doradcy odświeżyli i pogłębili wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z etyką i przeciwdziałaniem konfliktowi interesów w korpusie. Liczymy, że dzięki nim będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia tej ważnej funkcji, a tym samym będą skutecznie wspierać pracowników w jednostkach organizacyjnych KAS w całym kraju w sytuacjach etycznie trudnych lub wątpliwych.  

Warsztaty nt. etyki i przeciwdziałania konfliktowi interesów z inicjatywy Ministerstwa Finansów (MF), przeprowadzili przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

  • Katarzyna Dudzik, koordynatorka Zespołu Współpracy międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej,
  • Szymon Serek, starszy specjalista z Wydziału Analiz Prawnych.

Były one kontynuacją spotkań informacyjnych, przeprowadzonych w marcu również na prośbę MF, o których więcej można przeczytać w Serwisie Służby Cywilnej.