W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wymagane dokumenty

 • informacja o wystąpieniu na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego;
 • harmonogram prac komisji;
 • w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca wystąpienie zjawiska;
 • w przypadku wystąpienia pioruna – dokument z Policji lub Straży Pożarnej potwierdzający zdarzenie. Jeśli w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ucierpiały zwierzęta gospodarskie, a zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim, wymagany jest dokument z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Sposób załatwienia sprawy

Potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach oszacowania szkód sporządzonych przez komisje terenowe.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów przez urząd gminy/miasta.

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

Wydział Infrastruktury
Oddział Rolnictwa i Środowiska

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Informacje dodatkowe

W sprawach związanych z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, powodującego szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, należy kontaktować się z Oddziałem Rolnictwa i Środowiska Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poprzez:

 • kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi Oddziału Rolnictwa i Środowiska
  w poniedziałki i czwartki tylko i wyłącznie w godzinach 9:00 – 14:00, pod numerami telefonu: 22 695 6046, 22 695 6478, 22 695 6126;
 • kontakt w formie korespondencji elektronicznej przesyłając zapytania na adres e-mail: wi.szkody@mazowieckie.pl

Komisje szacujące szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne obowiązuje protokół dostępny na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Załączniki / formularze / wnioski do pobrania

Materiały

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2022r.pdf
Zarządzenie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_​_z​_dnia​_11​_marca​_2022r.pdf 0.91MB
Zasady działania komisji ds. szacowania strat na rok 2022.pdf
Zasady​_działania​_komisji​_ds​_szacowania​_strat​_na​_rok​_2022.pdf 0.32MB
Zestawienie imienne- nowe
Załącznik​_nr​_7​_-​_zestawienie​_imienne​_nowa​_wersja.xls 1.23MB
Załącznik​_nr​_1​_-​_wniosek​_w​_sprawie​_zmiany​_składu​_komisji na 2022 r.
Załącznik​_nr​_1​_-​_wniosek​_w​_sprawie​_zmiany​_składu​_komisji.docx 0.01MB
Oświadczenie członka komisji
Załącznik​_nr​_2​_-​_oświadczenie​_członka​_komisji.docx 0.02MB
Potwierdzenie sołtysa
Załącznik​_nr​_3​_-​_potwierdzenie​_sołtysa.docx 0.01MB
2. Wniosek o szacowanie szkód
2. Załącznik​_nr​_4​_-​_wniosek​_o​_oszacowanie​_szkód.docx 0.03MB
Załącznik​_nr​_5​_-​_informacja​_o​_wystąpieniu​_niekorzystnego​_zjawiska​_atmosferycznego​_wraz​_z​_harmonogramem​_prac​_komisji
Załącznik​_nr​_5​_-​_informacja​_o​_wystąpieniu​_niekorzystnego​_zjawiska​_atmosferycznego​_wraz​_z​_harmonogramem​_prac​_komisji.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_6​_-​_potwierdzenie​_przekazania​_protokołów na 2022 r.
Załącznik​_nr​_6​_-​_potwierdzenie​_przekazania​_protokołów na 2022 r..docx 0.02MB
Prezentacja dla JST marzec 2022 - aktualizacja
Prezentacja​_dla​_JST​_marzec​_2022​_-​_aktualizacja.pptx 3.91MB

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r.  poz. 187 z późn.zm.).
 2. „Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
  w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”.
 3. Zarządzenie  z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
{"register":{"columns":[]}}