W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wymagane dokumenty

  • informacja o wystąpieniu na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego;
  • harmonogram prac komisji;
  • w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub huraganu lub przymrozków wiosennych – ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca wystąpienie w/w zjawiska;
  • w przypadku wystąpienia pioruna – dokument z Policji lub Straży Pożarnej potwierdzający zdarzenie. Jeśli w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ucierpiały zwierzęta gospodarskie, a zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim, wymagany jest dokument z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Sposób załatwienia sprawy

Potwierdzenie wystąpienia szkód na protokołach oszacowania szkód sporządzonych przez komisje terenowe.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów przez urząd gminy/miasta.

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84
e-mail: wbzk@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Informacje dodatkowe

Komisje szacujące szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne obowiązuje protokół dostępny na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Załączniki / formularze / wnioski do pobrania

Materiały

Zarządzenie nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r
Zarządzenie​_nr​_149​_Wojewody​_Mazowieckiego​_z​_dnia​_29​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.93MB
1. Zasady działania komisji
1. Zasady​_działania​_komisji.pdf 0.31MB
Zestawienie imienne- nowe
Załącznik​_nr​_7​_-​_zestawienie​_imienne​_nowa​_wersja.xls 1.23MB
Wniosek w sprawie zmiany składu komisji
Załącznik​_nr​_1​_-​_wniosek​_w​_sprawie​_zmiany​_składu​_komisji.docx 0.01MB
Oświadczenie członka komisji
Załącznik​_nr​_2​_-​_oświadczenie​_członka​_komisji.docx 0.02MB
Potwierdzenie sołtysa
Załącznik​_nr​_3​_-​_potwierdzenie​_sołtysa.docx 0.01MB
2. Wniosek o szacowanie szkód
2. Załącznik​_nr​_4​_-​_wniosek​_o​_oszacowanie​_szkód.docx 0.03MB
3. Informacja o wystapieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z harmonogramem prac komisji
3. Załącznik​_nr​_5​_-​_informacja​_o​_wystąpieniu​_niekorzystnego​_zjawiska​_atmosferycznego​_wraz​_z​_harmonogramem​_prac​_komisji.docx 0.02MB
Potwierdzenie przekazania protokołów
Załącznik​_nr​_6​_-​_potwierdzenie​_przekazania​_protokołów.docx 0.02MB
4. Prezentacja dla JST
4. Prezentacja​_dla​_JST.pptx 4.00MB

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r.  poz. 187 z późn.zm.).
  2. „Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
    w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę”.
  3. Zarządzenie nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.