W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2021 rok

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza dodatkowy nabór wniosków na 2021 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota niezaangażowanych środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok wynosi 53 611 396,29 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać wyłącznie poprzez platformę e-PUAP, w terminie od 06 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r.

Wniosek doręczony po upływie tego terminu lub nieuzupełniony w ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2021 ROKU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ORGANIZATORA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Materiały

Fundusz​_Rozwoju​_Przewozów​_Autobusowych-dodatkowy​_nabór​_wniosków​_na​_2021​_rok-maj​_2021​_r
BIP-Fundusz​_Rozwoju​_Przewozów​_Autobusowych-dodatkowy​_nabór​_wniosków​_na​_2021​_rok-maj​_2021​_r.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2020 13:07 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2021 rok 6.0 06.05.2021 12:13 Łukasz Lidman
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2021 rok 5.0 06.05.2021 12:13 Łukasz Lidman
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2021 rok 4.0 02.11.2020 13:24 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2021 rok 3.0 02.11.2020 13:23 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 2.0 25.09.2020 14:38 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 1.0 26.08.2020 13:07 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP