W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok

26.08.2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok  w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok wynosi 58 817 753,08 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać listownie na adres: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,  10 - 575 Olsztyn oraz poprzez platformę e-PUAP,. w terminie od 27 sierpnia 2020 r. do  4 września 2020 r.

Wnioski można też składać przy wejściu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie, gdzie ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów. Daje to możliwość przekazania kompletu podpisanych dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu. Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia złożenia dokumentów, w takim przypadku nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres. Dlatego pamiętaj, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu i informację   z prośbą o przesłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia złożenia dokumentów. Wniosek doręczony po upływie tego terminu lub nieuzupełniony w ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych. Dla wniosków przesłanych pocztą data 4 września 2020 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Materiały

WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2020 ROKU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ORGANIZATORA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2020​_ROKU​_REALIZACJI​_ZADAŃ​_WŁASNYCH​_ORGANIZATORA​_W​_ZAKRESIE​_PRZEWOZÓW​_AUTOBUSOWYCH​_O​_CHARAKTERZE​_UŻYTECZNOŚCI​_PUBLICZNEJ.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2020 13:07 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dodatkowy nabór wniosków na 2020 rok 1.0 26.08.2020 13:07 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP