W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
logotyp Fundusze Eropejskie logotyp Rzeczpospolita Polska logotyp Unia Europejska projekt SYNERGIA

Projekt SYNERGIA Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Ruszyła I edycja projektu Synergia

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się pierwsza sesja pilotażowej edycji projektu Synergia. W sesji biorą udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Dzięki staraniom Dyrektora Generalnego Pawła Żukowskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zakwalifikował się do udziału w tym prestiżowym projekcie.

I edycja projektu Synergia

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki obok najważniejszych instytucji państwa: Kancelaria Premiera, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Patentowy RP, został zakwalifikowany do projektu Synergia - budowy sieci współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, w celu tworzenia i realizacji skutecznych polityk publicznych.

W tym miejscu, chciałbym szczególnie podziękować moim Współpracownikom, dzięki których zaangażowaniu znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie. Mam nadzieję, że dzięki światowej klasy wykładowcom (IESE Business School , Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard Business School oraz wymianie doświadczeń z naszymi koleżankami i kolegami z Węgier, Bułgarii i Łotwy, będziemy w stanie lepiej wykonywać nasze zadania i sprawniej zaspokajać potrzeby obywateli. - powiedział Paweł Żukowski Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

O projekcie SYNERGIA


Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.
 

Adresat projektu

 • Uczestnikiem projektu są:
  • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,​
  • nstytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje  administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 

które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

 • Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:
  • szczebel centralny (np. sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur w ministerstwach i urzędach centralnych),  
  • szczebel terenowy (np. wojewodowie, wicewojewodowie, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur i wydziałów w urzędach wojewódzkich i innych jednostkach rządowej administracji terenowej). 

Forma realizacji

Projekt realizowany będzie w czterech edycjach. Każda edycja obejmuje realizację dwóch części:

 • Program edukacyjno – kooperacyjny (zajęcia dla przedstawicieli uczestnika prowadzone w formie stacjonarnej i obejmujące 19 dni zajęć w Polsce, Bułgarii, na Łotwie i na Węgrzech),
 • Część wdrożeniowa (przygotowanie projektu wdrożenia oraz wdrożenie dobrej praktyki zarządczej w instytucji uczestnika).

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski National University of Public Service (NUPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).


Finansowanie projektu

 • Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
   


   

Wszystkie informacje o projekcie SYNERGIA

Owiedź stronę projektu https://synergia.ksap.gov.pl/

 

 


 

Konkurs na udział w części wdrożeniowej w projekcie SYNERGIA został rozstrzygnięty

 

 

Informacja na podstawie https://synergia.ksap.gov.pl/

 

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej, do udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniez projektem pod nazwą Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego. Serdecznie gratulujemy! 

Projekt wdrożeniowy 
Celem projektu wdrożeniowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest wprowadzenie nowatorskiego zintegrowanego systemu podnoszenia umiejętności managerskich przez kadrę kierowniczą średniego szczebla. 

Instytucja otrzyma wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk, opiekę konsultanta oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowego rozwiązania. 

Konkurs 
Do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk przystąpiło 5 instytucji Uczestników projektu z Polski: 

 • Urząd Patentowy RP 
 • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii 
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
 • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości 
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wartość merytoryczna wszystkich przygotowanych wniosków konkursowych została bardzo wysoko oceniona przez członków Komisji Konkursowej. Przygotowane wyzwania zarządcze i ich charakter podkreślają potrzebę wdrożenia, wypracowanych w trakcie realizacji programu kształcenia, rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w administracji publicznej. 

Co dalej? 
W ciągu najbliższych trzech miesięcy realizowany będzie proces wdrażania, zaproponowanych przez zwycięską instytucję, rozwiązań w zakresie tematycznym zgłoszonego wyzwania zarządczego. Po okresie wdrożenia zostanie przygotowany raport powdrożeniowy przez zespół wdrożeniowy instytucji oraz shadow report przez konsultanta wdrożeniowego.  

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Warmińsko – Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie i życzymy powodzenia w implementacji projektu! 

Rekrutacja do następnych edycji projektu 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu. Już w krótce rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji projektu. Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i przebiegiem pierwszej edycji na stronie projektu: http://www.synergia.ksap.gov.pl. 


 

SYNERGIA: zakończenie wdrożenia I edycji

Materiały

List gratulacyjny
List​_gratulacyjny.jpg 0.50MB
{"register":{"columns":[]}}