W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego- Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:
Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:
Biuro Wojewody
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

 

Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod nr (89) 523-22-78 lub pocztą elektroniczną na adres sekrbw@uw.olsztyn.pl

Zgodnie z zarządzeniem nr 271 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 września 2015 r. w  sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie:

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,  10-575 Olsztyn, pokój nr 110, tel. (89) 523-25-52 w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek-piątek - 7.30-15.30

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko ( nazwa) i adres zamieszkania ( w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt. 1).

 

Materiały

zarzadzenie​_w​_sprawie​_skarg​_i​_wnioski​_2015
px​_zarzadzenie​_w​_sprawie​_skarg​_i​_wnioski​_2015.pdf 0.07MB
zarzadzenie​_w​_sprawie​_petycji​_2015
px​_zarzadzenie​_w​_sprawie​_petycji​_2015.pdf 0.06MB
zarzadzenie​_nr​_293​_z​_dnia​_14​_listopada​_2014
px​_zarzadzenie​_nr​_293​_z​_dnia​_14​_listopada​_2014.pdf 4.41MB
skargi​_i​_wnioski​_sprawozdanie​_za​_2009
px​_skargi​_i​_wnioski​_sprawozdanie​_za​_2009r.pdf 0.16MB
skargi​_i​_wnioski​_​_sprawozdanie​_za​_2010
px​_skargi​_i​_wnioski​_​_sprawozdanie​_za​_2010r.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna – skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna​_–​_skargi​_i​_wnioski.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.08.2019 12:39 Paweł Gackiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Wojewody
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 9.0 03.03.2021 12:44 Urszula Kalinowska
Skargi i wnioski 8.0 22.01.2020 15:30 Urszula Kalinowska
Skargi i wnioski 7.0 22.01.2020 15:30 Urszula Kalinowska
Skargi i wnioski 6.0 22.01.2020 15:26 Paweł Gackiewicz
Skargi i wnioski 5.0 04.12.2019 14:53 Łukasz Lidman
Skargi i wnioski 4.0 28.08.2019 07:35 Urszula Kalinowska
Skargi i wnioski 3.0 23.08.2019 09:50 Paweł Gackiewicz
Skargi i wnioski 2.0 23.08.2019 09:50 Paweł Gackiewicz
Skargi i wnioski 1.0 22.08.2019 12:39 Paweł Gackiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP