W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - nabór wniosków na 2020 rok

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - nabór wniosków na 2020 rok

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok wynosi 58 817 753,08 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Do końca 2021 roku dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu  w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn,. w terminie od 13 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając pocztą na ww. adres.

Wniosek doręczony po upływie tego terminu lub nieuzupełniony w ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 15.30 dnia 29 listopada 2019 r. jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych. W przypadku wniosków przesłanych pocztą data 29 listopada 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Materiały

WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2020 ROKU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ORGANIZATORA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
wniosek.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.11.2019 10:56 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - nabór wniosków na 2020 rok 2.0 25.01.2022 15:00 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - nabór wniosków na 2020 rok 1.0 08.11.2019 10:56 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}