W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia


Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek-piątek od 8.00 do 15.00

UWAGA!


Uprzejmie informujemy, że 2 grudnia 2019 r., w ramach projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro 2”, współfinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji została uruchomiana infolinia w sprawach cudzoziemców.

Informacja telefoniczna w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń udzielana będzie pod numerem telefonu 89 523 26 12, w godzinach 10.00-15.00


Od 1.08.2019 r., obsługa klientów w Oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet.Informacja w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń pod numerem telefonu 89 523 26 12. Informacja dla obywateli Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod numerem telefonu 89 523 22 71

Wizyty można rejestrować z miesięcznym wyprzedzeniem.

O godzinie 0:00, 20 dnia każdego miesiąca uruchamiana jest rezerwacja na kolejny miesiąc, tj. 20.07.2019 r., zostanie uruchomiona rezerwacja na sierpień 2019 r.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości dokonywania dodatkowych rejestracji. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w ramach legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

Uwaga: W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez system rejestracji on-line przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w holu głównym tut. urzędu lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Wnioski nie złożone osobiście są obarczone brakami formalnymi. Cudzoziemcy, którzy skorzystają z ww. opcji  będą wzywani do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym przez urząd terminie.

____________________________________________________________________

Zmiana formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r., poz. 779) od 27.04.2019 r., obowiązują nowe formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz nowe formularze załączników składanych do ww. wniosku.


Od 12.08.2018 r., obowiązuje nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2018 r., poz. 1526) od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.


Numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

Urząd Miasta

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 10.0 23.12.2019 11:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 9.0 20.12.2019 10:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 8.0 20.12.2019 10:21 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 7.0 20.12.2019 10:10 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 6.0 10.12.2019 11:46 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP