W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia

Link do rezerwacji wizyt
Link do rezerwacji wizyt
 
UWAGA! Nowe wzory i formaty dokumentów pobytowych dla obywateli UE oraz członków ich rodzin od 2 sierpnia 2021 r.
 

Z dniem 2 sierpnia 2021r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 2369) oraz rozporządzeń wykonawczych, wprowadzające nowe wzory i formaty dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE, tj. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, a także członkom ich rodzin. Dotychczasowe dokumenty wydane do dnia 1 sierpnia 2021 r. zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia 2026 r.

Szczegóły zmian pod adresem: https://udsc.gov.pl/nowe-wzory-dokumentow-i-wnioskow/

 

Aktualizacja 6.10.2021

Zmiany w organizacji pracy Oddziału od 11.10.2021 r.

Od 11.10.2021 r. wizyty w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w celu odbioru dokumentów, uzupełnienia dokumentów do już procedowanych wniosków oraz uzyskania informacji odbywać się będą za pobraniem biletu z kolejkomatu bez wcześniejszej konieczności umawiania wizyty.

Jednocześnie informujemy, że liczba numerków na dany dzień jest ograniczona.

Składanie wniosków o pobyt, uzupełnianie braków formalnych w postaci osobistego stawiennictwa i złożenia odcisków linii papilarnych nadal odbywa się po telefonicznym umówieniu wizyty.

Odradzamy przesyłanie wniosków o pobyt pocztą lub pozostawianie ich w Punkcie Obsługi Klienta. Zachęcamy do umawiania się telefonicznie i składania wniosków osobiście ponieważ to przyśpiesza procedurę i umożliwia złożenie odcisków linii papilarnych.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę nadal można składać w Punkcie Obsługi Klienta urzędu w holu głównym, nadsyłać pocztą lub składać elektronicznie poprzez stronę: praca.gov.pl.

Wnioski o wydanie zaproszenia składamy w Oddziale paszportów.

 

 
Aktualizacja 21.07.2021

Uwaga zmiany w organizacji pracy Oddziału od 26.07.2021 r.!

Z uwagi na konieczność poprawienia jakości obsługi klienta od 26.07.2021 r. wizyty w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców będą odbywać się tylko po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty.

- dotyczy składania nowych wniosków, uzupełniania braków formalnych w postaci osobistego stawiennictwa i złożenia odcisków linii papilarnych oraz odbioru gotowych dokumentów pobytowych (kart pobytu).

Wizyty można rezerwować pod specjalnie w tym celu wydzielonym numerem telefonu: 89 523 22 99. Od piątku 23.07.2021 r. Numer będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do wyczerpania puli wizyt na dany dzień. 

Wizyty będzie można rezerwować tylko na jeden dzień do przodu, np. w poniedziałek będzie możliwość dokonania rezerwacji na wtorek, we wtorek na środę itd. W piątek na poniedziałek. W czwartki numer będzie nieczynny.

W piątki nadal realizowane będą tylko wizyty dla rodzin z małoletnimi dziećmi, osób niepełnosprawnych, obywateli UE i Wielkiej Brytanii, po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem infolinii - telefon numer 89 523 26 12.

W związku ze zmianą organizacji pracy Oddziału klienci, którzy złożyli wnioski  za pośrednictwem poczty lub pozostawili w kancelarii/Punkcie Obsługi Klienta tut. urzędu będą otrzymywali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w postaci osobistego stawiennictwa i złożenia odcisków linii papilarnych bez wskazania konkretnej daty wizyty. Klienci powinni stawić się w urzędzie w ciągu 30 dni od odbioru wezwania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Terminy wizyty nie będą wyznaczane przez pracowników urzędu.  Klienci z wezwaniami będą obsługiwani normalnym trybem po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych. Wnioski po upływie 30 dni od doręczenia wezwania będą pozostawiane bez rozpoznania.

Uzupełnianie dokumentów do toczących się postępowań lub braków formalnych w postaci dokumentów będzie odbywać się bez rezerwacji wizyt i bez numerku w pokoju nr 6.

Odradzamy przesyłanie wniosków o pobyt pocztą lub pozostawianie ich w Punkcie Obsługi Klienta. Zachęcamy do umawiania się telefonicznie i składania wniosków osobiście ponieważ to przyśpiesza procedurę i umożliwia złożenie odcisków linii papilarnych.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę nadal można składać w Punkcie Obsługi Klienta urzędu w holu głównym, nadsyłać pocztą lub składać elektronicznie poprzez stronę: praca.gov.pl.

 

Aktualizacja 1.06.2021

Uwaga zmiany w organizacji pracy Oddziału!

Z dniem 12.07.2021 r. wznawiamy możliwość osobistego złożenia wniosków o pobyt.

Wyłączony zostanie do odwołania system rezerwacji wizyt on-line.

Wizyty będą odbywać się bez wcześniejszej rezerwacji, za pobraniem numerku z kolejkomatu  - dotyczy składania nowych wniosków, uzupełniania braków formalnych w postaci osobistego stawiennictwa i złożenia odcisków linii papilarnych oraz odbioru gotowych dokumentów pobytowych (kart pobytu).

Liczba numerków na dany dzień będzie ograniczona.

Klienci będą obsługiwani:

-    w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00,

-    od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.

Numerki będą wydawane od godziny 7:30.

 

W piątki będą realizowane tylko wizyty dla rodzin z małoletnimi dziećmi, osób niepełnosprawnych, obywateli UE i Wielkiej Brytanii, po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem infolinii - telefon numer 89 523 26 12 - lub poprzez e-mail rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl.

W związku ze zmianą organizacji pracy Oddziału klienci, którzy złożyli wnioski za pośrednictwem poczty lub pozostawili w kancelarii/Punkcie Obsługi Klienta tut. urzędu będą otrzymywali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w postaci osobistego stawiennictwa i złożenia odcisków linii papilarnych bez wskazania konkretnej daty wizyty, z odpowiednio wydłużonym terminem na uzupełnienie braków. W celu uzupełnienia braków powinni stawić się w urzędzie w ciągu 30 dni od odbioru wezwania. Wizyty będą odbywać się za pobraniem biletu z kolejkomatu -nie będą umawiane przez pracowników tut. urzędu ani rezerwowane. Z uwagi na możliwości techniczne, lokalowe i kadrowe tut. Oddziału nie będzie wyznaczonego odrębnego stanowiska do uzupełnień braków formalnych. Klienci z wezwaniami nie będą obsługiwani poza kolejnością.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych. Wnioski po upływie wyznaczonego terminu będą pozostawiane bez rozpoznania.

Uzupełnianie dokumentów do toczących się postępowań lub braków formalnych w postaci dokumentów będzie odbywać się bez rezerwacji wizyt i bez numerka w pokoju nr 6.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę nadal można składać w Punkcie Obsługi Klienta urzędu w holu głównym, nadsyłać pocztą lub składać elektronicznie poprzez stronę: praca.gov.pl.

 
Dodatkowa możliwość rezerwacji wizyt na złożenie linii papilarnych
 
W czerwcu uruchamiamy dodatkową pulę wizy na uzupełnienie braków formalnych w złożonych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioskach.

Podczas wizyty chcielibyśmy pomóc uzupełnić wniosek oraz poinstruować, jak prawidłowo złożyć dokumenty.

Dlatego też wizyty przeznaczone są dla osób które nie wyznaczyły pełnomocnika, ani nie podały adresu do korespondencji na pracodawcę lub innego niż ich miejsce zamieszkania.

Ci z Państwa którzy złożyli swój wniosek do tutejszego urzędu, a nie dostali jeszcze wezwania na wizytę mogą rejestrować się pod numerem tel. 89 523 26 12 w godzinach pracy infolinii (poniedziałek-piątek 10:00-15:00).

 

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że skrzynka podawcza, która dotychczas była umieszczona przy wejściu do urzędu od strony Al. J. Piłsudskiego, została zlikwidowana.
Obecnie mają Państwo możliwość pozostawienia dokumentów w PUNKCIE INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW zlokalizowanym na parterze, w pokoju nr 6.

 

OTWARCIE PUNKTU INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

W dniu 22 marca 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ponownie został uruchomiony Punkt informacji dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu  “Legalny pobyt, lepsze jutro 2” realizowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale środków z Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 10/2019/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja).

Punkt jest zlokalizowany w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - wejście od Al. Piłsudskiego,  parter, pokój nr 6.

W Punkcie można zasięgnąć informacji o zasadach i trybie ubiegania się zezwolenia na pobyt, zaproszenia i zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Można też uzyskać informację o prowadzonym postępowaniu i uzupełnić brakujące dokumenty.

Przypominamy, że w ramach projektu “Legalny pobyt, lepsze jutro 2” działa infolinia dla cudzoziemców pod nr tel. 89 523 26 12.  Infolinia pracuje w dni robocze w godzinach 10:00-15:00.

Z racji dużego zainteresowania infolinia jest bardzo obłożona, w przypadku trudności z uzyskaniem połączenia prosimy o kontakt poprzez e-mail: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl.

 

Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 16:00

wtorek-piątek od 8:00 do 15:00

Godziny obsługi klienta w okresie pandemii mogą ulegać zmianie.

Klienci w Oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców obsługiwaniu są tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Informacja w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń pod numerem telefonu 89 523 26 12.

Informacja wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod numerem telefonu 89 523 22 71.

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 10:00-15:00.

Informacja wyłącznie dla obywateli Wielkiej Brytanii pod numerem telefonu 89 523 25 70. Numer czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-15:00.

 

UWAGA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający od dnia 24.02.2021 r., obowiązuje nowy formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny wniosek dostępny do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---zaproszenia.

Ważne informacje w sprawie organizacji pracy Oddziału

Z uwagi na powtarzające się zapytania informujemy,  że dotychczasowe zasady pracy Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców zostają utrzymane. Rejestracja wizyt do Oddziału w celu złożenia wniosku o pobyt pozostaje wstrzymana do odwołania. Pracownicy będą realizowali wizyty w sprawie uzupełnienia braków formalnych do dotychczas złożonych wniosków. Odbiór kart pobytu i innych gotowych dokumentów pobytowych odbywać się będzie bez zmian.

Obsługa cudzoziemców odbywa się w pokoju nr 7, na parterze w siedzibie urzędu. Wejście możliwe jest jedynie od strony Al. Piłsudskiego.

Obsługa wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i zaproszeń pozostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Wnioski można nadsyłać do urzędu pocztą lub pozostawić w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu od strony Al. Piłsudskiego. Wnioski o zezwolenie na pracę można również składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl.

Na pisemną prośbę wnioskodawcy gotowe zaproszenie możemy odesłać na wskazany adres.

Informacja o wznowieniu rejestracji wizyt dostępna będzie na stronie w zakładce: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/obsluga-cudzoziemcow-i-zaproszenia.

Informacje dla podmiotów występujących o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Od 1.01.2021 r., do wniosku wymagane jako bezwzględne będzie przedłożenie:

1.       Oświadczenia na piśmie o dołączeniu do wniosku kopii wszystkich zapisanych stron z paszportu cudzoziemca.

2.       Dokumentów potwierdzających posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych dla zawodów regulowanych.

3.       Dokumentów potwierdzających posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy na danym stanowisku, wskazanych w załączonej do wniosku informacji starosty.

Prosimy o stawianie się w urzędzie tylko na wezwanie organu, w wyznaczonym dniu i godzinie. Prosimy o punktualność, w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut wizyta zostanie anulowana. Niestawienie się w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania bez dodatkowego wezwania.

Jednocześnie informujemy,  że w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wszystkie tytuły pobytowe cudzoziemców  na terytorium RP oraz zezwolenia na pracę ulegają automatycznemu przedłużeniu do 30. dnia po ustaniu ww. stanów*. Informacje o szczególnych rozwiązaniach dla cudzoziemców przyjętych w dobie obowiązywania stanu epidemii znajdziecie Państwo tutaj >>> https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa.

W związku z powyższym prosimy o powstrzymanie się od składania nowych wniosków o pobyt na kancelarii urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin rozpatrzenia wniosków złożonych w ww. sposób to obecnie minimum 7 miesięcy i może ulec wydłużeniu.

W skrzynce podawczej należy pozostawiać jedynie uzupełnienia do już procedowanych wniosków. 

W przypadku choroby, objęcia kwarantanną lub gdy z innych uzasadnionych przyczyn wizyta nie może odbyć się w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt w celu przesunięcia terminu wizyty na adres e-mail: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl .

Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl. W wiadomości prosimy o opisanie indywidualnej, wyjątkowej sytuacji oraz załączenie dokumentów potwierdzających zaistniałe okoliczności uzasadniające umówienie wizyty i/lub szybsze załatwienie sprawy.

Praca infolinii

Numer Tel. 89 523 26 12 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

Prosimy pamiętać, że obsługa jednego połączenia wymaga czasu, niejednokrotnie skonsultowania indywidualnej sprawy klienta w  celu udzielenia rzetelnej, kompletnej informacji.

W przypadku niemożności nawiązania połączenia prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: rezerwacje_cudzoziemcy@uw.olsztyn.pl.

Wykazy wymaganych dokumentów, numery rachunków bankowych itp. znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej >>> https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/obsluga-cudzoziemcow-i-zaproszenia.

Zasady dotyczące legalizacji pobytu również w językach obcych tutaj>>> https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---pouczenie.

Nie udzielamy informacji o postępowaniach prowadzonych przed innymi organami.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania. Czas udzielenia odpowiedzi wynosi do 7 dni. Prosimy nie dublować zapytań.

Infolinia udziela informacji w sprawie wniosku jeżeli od jego złożenia minęły co najmniej 2 miesiące. Wnioski nadsyłane pocztą prosimy wysyłać za potwierdzeniem odbioru.

Składanie wniosków

Zapraszamy do zgłoszenia się z kompletem dokumentów, aby zminimalizować konieczność powtórnego stawienia się w urzędzie. Złożenie kompletu dokumentów umożliwia szybsze procedowanie sprawy.

Wnioski należy składać kompletne:

- uiszczona opłata skarbowa,

- 4 zdjęcia – aktualne, jak do paszportu,

- kopia wszystkich wypełnionych/zapisanych  stron paszportu,

- uzupełnione w języku polskim wszystkie rubryki we wniosku (wzór jak należy wypełnić wniosek znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/cudzoziemcy---zezwolenia-na-pobyt-czasowy-na-terytorium-rp

- strona nie podpisuje się na dokumentach pracodawcy, a pracodawca nie podpisuje oświadczeń i dokumentów cudzoziemców,

- pracodawca nie jest uprawniony do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Do akt złożyć należy oryginały dokumentów lub ich notarialne lub urzędowe odpisy. Również podczas przyjmowania wniosków pracownik upoważniony jest do poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem (podczas wizyty należy przedstawić oryginały dokumentów).

W przypadku zmiany adresu pobytu prosimy o niezwłoczną informację od cudzoziemca (nie pracodawcy) - należy podać pełny adres wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania pod nowym adresem.

* Termin na złożenie wniosku o pobyt ulega przedłużeniu do 30. dnia po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe nie dotyczy cudzoziemców, którzy wjechali po 14.03.2020 r., w ramach ruchu bezwizowego i nie zamierzają dalej legalizować swojego pobytu.

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA

  • Klient umawiany jest na konkretną godzinę telefonicznie lub mailowo.
  • Na jednym stanowisku można obsługiwać jedną osobę. Nie dotyczy dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
  • Umówiony klient wchodzi do budynku od strony ul. Piłsudskiego na konkretną godzinę, możliwe jest wejście 5 minut wcześniej. Klienta wpuszcza ochrona lub po klienta wychodzi pracownik.
  • Klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Z tego obowiązku zwolniona jest osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
  • Klient powinien zachować dystans w sytuacji obsługi co najmniej 1,5 metra od pracownika.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 76.0 07.10.2021 08:36 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 75.0 03.08.2021 08:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 74.0 03.08.2021 08:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 73.0 21.07.2021 11:42 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 72.0 22.06.2021 11:29 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 71.0 16.06.2021 08:06 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 70.0 15.06.2021 09:29 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 69.0 14.06.2021 13:19 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 68.0 14.06.2021 13:18 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 67.0 07.06.2021 11:14 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 66.0 02.06.2021 13:53 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 65.0 01.06.2021 08:53 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 64.0 26.05.2021 14:41 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 63.0 18.05.2021 09:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 62.0 18.05.2021 08:58 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 61.0 13.05.2021 13:48 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 60.0 07.05.2021 12:34 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 59.0 21.04.2021 08:42 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 58.0 08.04.2021 10:04 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 57.0 08.04.2021 09:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 56.0 07.04.2021 10:40 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 55.0 01.04.2021 13:30 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 54.0 01.04.2021 13:27 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 53.0 01.04.2021 08:13 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 52.0 26.03.2021 11:05 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 51.0 17.03.2021 11:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 50.0 17.03.2021 11:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 49.0 17.03.2021 11:15 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 48.0 17.03.2021 11:14 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 47.0 16.03.2021 14:51 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 46.0 16.03.2021 14:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 45.0 02.03.2021 13:49 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 44.0 02.03.2021 13:34 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 43.0 22.12.2020 10:02 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 42.0 08.12.2020 14:38 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 41.0 08.12.2020 14:37 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 40.0 08.12.2020 14:33 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 39.0 10.11.2020 11:08 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 38.0 10.11.2020 08:19 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 37.0 10.11.2020 08:17 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 36.0 10.11.2020 08:16 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 35.0 22.09.2020 13:45 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 34.0 22.09.2020 13:44 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 33.0 22.09.2020 13:33 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 32.0 22.09.2020 10:49 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 31.0 02.09.2020 13:25 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 30.0 02.09.2020 13:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 29.0 26.06.2020 08:20 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 28.0 22.06.2020 08:58 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 27.0 22.06.2020 08:56 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 26.0 22.06.2020 08:55 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 25.0 19.06.2020 09:06 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 24.0 18.06.2020 14:50 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 23.0 18.06.2020 14:44 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 22.0 18.06.2020 14:30 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 21.0 18.06.2020 14:25 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 20.0 18.06.2020 14:23 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 19.0 18.06.2020 14:22 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 18.0 18.06.2020 14:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 17.0 22.05.2020 08:20 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 16.0 08.05.2020 14:09 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 15.0 23.03.2020 07:46 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 14.0 20.03.2020 13:01 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 13.0 12.03.2020 11:32 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 12.0 12.03.2020 11:28 Katarzyna Antosiak
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 11.0 12.03.2020 09:57 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 10.0 23.12.2019 11:38 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 9.0 20.12.2019 10:22 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 8.0 20.12.2019 10:21 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 7.0 20.12.2019 10:10 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 6.0 10.12.2019 11:46 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}