W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa cudzoziemców i zaproszenia

Oddział legalizacji Pobytu Cudzoziemców przyjmuje klientów w godzinach:

poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek-piątek od 8.00 do 15.00

UWAGA!

Od 1.08.2019 r., obsługa klientów w Oddziale legalizacji pobytu cudzoziemców będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet.Informacja w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń pod numerem telefonu 89 523 26 12. Informacja dla obywateli Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod numerem telefonu 89 523 22 71


Uprzejmie informujemy, że 30 września 2019 r., upłynął realizacji projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro”, współfinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Z ta datą przestała również funkcjonować infolinia w sprawach cudzoziemców.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, tymczasowo, informacja w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę i zaproszeń udzielana będzie pod dotychczasowym numerem telefonów 89 523 26 12, w godzinach 12.00-15.00
 
Za niedogodności przepraszamy

Wizyty można rejestrować z miesięcznym wyprzedzeniem.

O godzinie 0:00, 20 dnia każdego miesiąca uruchamiana jest rezerwacja na kolejny miesiąc, tj. 20.07.2019 r., zostanie uruchomiona rezerwacja na sierpień 2019 r.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości dokonywania dodatkowych rejestracji. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w ramach legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

Uwaga: W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez system rejestracji on-line przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w holu głównym tut. urzędu lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Wnioski nie złożone osobiście są obarczone brakami formalnymi. Cudzoziemcy, którzy skorzystają z ww. opcji  będą wzywani do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym przez urząd terminie.

____________________________________________________________________

Zmiana formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r., poz. 779) od 27.04.2019 r., obowiązują nowe formularze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz nowe formularze załączników składanych do ww. wniosku.


Od 12.08.2018 r., obowiązuje nowy wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2018 r., poz. 1526) od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.


Numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej

Urząd Miasta

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 5.0 03.10.2019 14:25 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 4.0 03.10.2019 14:08 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 3.0 03.10.2019 12:42 Łukasz Lidman
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 2.0 27.08.2019 17:26 Urszula Kalinowska
Obsługa cudzoziemców i zaproszenia 1.0 12.08.2019 12:34 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP