W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

28.07.2020

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

I etap

Od poniedziałku 27 lipca 2020 r. wystartował nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Minimalne bezzwrotne dofinansowanie to pół miliona złotych, a maksymalne sięga ponad 93 mln zł. Do samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego z ogólnopolskiej puli 6 mld zł trafiło 223 mln zł.

Uchwała nr 102 Rady Ministrów (http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/662) określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla samorządów. Kwoty dofinansowania inwestycji sięgną od 500 tys. zł do 20 mln zł. Jak wynika z założeń programu, jego kluczowym elementem jest wsparcie takich inwestycji, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne czy drogowe w naszym województwie, jednak to jednostka samorządu terytorialnego decyduje na jakie wydatki majątkowe przeznaczy przyznane środki.  

W województwie warmińsko-mazurskim rządowe wsparcie trafiło w I etapie do 2 miast na prawach powiatu, 19 powiatów i 114 gmin. Celem rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest utrzymanie wysokiego poziomu inwestycyjnego w samorządach, które z powodu COVID-19 są zmuszone rezygnować z niektórych działań, np. w kwestii planowanych inwestycji. 31 sierpnia 2020 r. 223 miliony wpłynęło na konta samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. 

II etap

W poniedziałek 24 sierpnia 2020 r.  Prezes Rady Ministrów ogłosił pierwszy  nabór wniosków o wsparcie w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego,  o których mowa w § 2  ust.1 pkt 3 ww. Uchwały, które - inaczej niż w I etapie, gdzie przyznawano je „automatycznie” do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Uchwały - będą podlegały procedowaniu w trybie konkursowym i poddawane ocenie pod kątem spełniania określonych w Uchwale kryteriów przez specjalną Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez PRM, co oznacza, że aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić możliwie jak najwięcej z wymienionych  w § 10 uchwały kryteriów (co należy szczegółowo opisać w uzasadnieniu wniosku oraz opisie inwestycji). Dodatkowo - także inaczej niż w I etapie, oprócz gmin i powiatów, dofinansowaniu z RFIL podlegać mogą także inwestycje zgłoszone przez samorząd województwa.

Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

2) kompleksowość planowanych inwestycji;

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;

8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 

Zgodnie z §  11 ust. 2  ww. Uchwały, w 2020 r. ogłoszone zostaną  co najmniej dwa terminy naboru ww. wniosków.

Wnioski można składać (na załączniku nr 4  do ww. Uchwały) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim od 24 sierpnia do 30 września  2020 r. -  na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Załącznik nr 4 – Wniosek JST – do pobrania poniżej w sekcji Materiały 

Ponadto, na adres fil@uw.olsztyn.pl można kierować zapytania dotyczące programu. Komórką organizacyjną prowadząca ww. sprawy jest Wydział Finansów i Kontroli tut. Urzędu.

 

 

Materiały

rfil​_zal​_nr​_3​_wniosek​_dla​_gmin​_i​_powiatow
rfil​_zal​_nr​_3​_wniosek​_dla​_gmin​_i​_powiatow.docx 0.02MB
RFIL​_Zał​_nr​_4​_Wniosek​_JST​_v2
RFIL​_Zał​_nr​_4​_Wniosek​_JST​_v2.docx 0.03MB
rfil​_zal​_nr​_5​_informacja​_wykorzystanie​_srodkow​_jst
rfil​_zal​_nr​_5​_informacja​_wykorzystanie​_srodkow​_jst.docx 0.02MB
rfil​_zal​_nr​_6​_oznaczenia​_logo
rfil​_zal​_nr​_6​_oznaczenia​_logo.docx 0.16MB