W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

PATRONATY

ZŁOŻENIE WNIOSKU

W celu poprawnego złożenia wniosku, należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu obejmowania i sprawowania patronatów przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (ZARZĄDZENIE)

Czytelnie wypełnić wniosek (komputerowo lub drukowanymi literami), który jest dostępny na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (WNIOSEK).

 

Złożyć wniosek nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem realizacji  przedsięwzięcia. Można go dostarczyć w następujące sposoby:

  • osobiście w Biurze Wojewody pok. 107 – Al. Piłsudskiego 7/9, 10–575 Olsztyn;
  • wysłać drogą pocztową na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki BIURO WOJEWODY Al. Piłsudskiego 7/9, 10–575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „PATRONAT”;
  • mailowo na adres: sekrbw@uw.olsztyn.pl.

 

Biuro Wojewody może zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Informację o uczestnictwie Wojewody w Komitecie Honorowym lub objęciu wydarzenia  patronatem Wojewody lub odmowie przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Informacja ta nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku wydarzeń o charakterze cyklicznym patronat honorowy Wojewody przyznawany jest odrębnie na każde wydarzenie.

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Organizator, w przypadku ubiegania się o uzyskanie uczestnictwa Wojewody w komitecie honorowym lub sprawowania patronatu nad przedsięwzięciem przez inne podmioty jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie.

Uczestnictwo Wojewody w komitecie honorowym lub objęcie przez Wojewodę patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z leżącym po stronie organizatora obowiązkiem poinformowania o tym fakcie mediów, zamieszczenia stosowanych informacji w prasie oraz innych publikatorach.

Organizator zobowiązuje się ponadto do umieszczenia logo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (LOGO) na materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (treść i forma wizualizacji informacji o udziale Wojewody w komitecie honorowym lub objęciu przez Wojewodę wydarzenia patronatem podlega stałej konsultacji z Biurem Wojewody).

Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub przedsięwzięcia linku do strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz otagowania w mediach społecznościowych profilu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Organizator zobowiązuje się do przesłania ostatecznych informacji o planowanym wydarzeniu na adres: patronaty@uw.olsztyn.pl w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Organizator zobowiązuje się do przesłania sprawozdania oraz zdjęć z zorganizowanego przedsięwzięcia w terminie 14 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. Nieprzesłanie sprawozdania może skutkować odmową objęcia patronatem kolejnego wydarzenia organizowanego przez ten sam podmiot (WZÓR SPRAWOZDANIA).

 

Osoba zajmująca się Patronatami:

dr Mateusz Klempert

tel. 89-523-26-36

e-mail: patronaty@uw.olsztyn.pl

Materiały

Wniosek o objęcie patronatem honorowym, udział w komitecie honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wniosek​_o​_objęcie​_patronatem​_honorowym,​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego.doc 0.07MB
Logo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
godlo​_artur​_chojecki.jpg 1.19MB
ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA BIURA WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE
ZARZĄDZENIE​_Nr​_3​_DYREKTORA​_BIURA​_WOJEWODY​_WARMIŃSKO​_MAZURSKIEGO​_URZĘDU​_WOJEWÓDZKIEGO​_W​_OLSZTYNIE.pdf 0.10MB
Sprawozdanie z wydarzenia objętego patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Sprawozdanie​_z​_wydarzenia​_objętego​_patronatem​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego.docx 0.03MB