W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

ZŁOŻENIE WNIOSKU

W celu poprawnego złożenia wniosku, należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu obejmowania i sprawowania patronatów przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (ZARZĄDZENIE)

Czytelnie wypełnić wniosek (komputerowo lub drukowanymi literami), który jest dostępny na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:


WNIOSEK DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA


WNIOSEK DO PAPIEROWEGO WYPEŁNIENIA


 

Złożyć wniosek nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. Można go dostarczyć w następujące sposoby:

  • osobiście w Biurze Wojewody pok. 107 – Al. Piłsudskiego 7/9, 10–575 Olsztyn;
  • wysłać drogą pocztową na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki BIURO WOJEWODY Al. Piłsudskiego 7/9, 10–575 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „PATRONAT”;
  • mailowo na adres: sekrbw@uw.olsztyn.pl

 

Biuro Wojewody może zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Informację o uczestnictwie Wojewody w Komitecie Honorowym lub objęciu wydarzenia  patronatem Wojewody lub odmowie przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Informacja ta nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku wydarzeń o charakterze cyklicznym patronat honorowy Wojewody przyznawany jest odrębnie na każde wydarzenie.

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Organizator, w przypadku ubiegania się o uzyskanie uczestnictwa Wojewody w komitecie honorowym lub sprawowania patronatu nad przedsięwzięciem przez inne podmioty jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie.

Uczestnictwo Wojewody w komitecie honorowym lub objęcie przez Wojewodę patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z leżącym po stronie organizatora obowiązkiem poinformowania o tym fakcie mediów, zamieszczenia stosowanych informacji w prasie oraz innych publikatorach.

Organizator zobowiązuje się ponadto do umieszczenia logo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (LOGO - PION; LOGO - POZIOM do pobrania poniżej w sakcji Materiały) na materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (treść i forma wizualizacji informacji o udziale Wojewody w komitecie honorowym lub objęciu przez Wojewodę wydarzenia patronatem podlega stałej konsultacji z Biurem Wojewody).

Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub przedsięwzięcia linku do strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz otagowania w mediach społecznościowych profilu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Organizator zobowiązuje się do przesłania ostatecznych informacji o planowanym wydarzeniu na adres: patronaty@uw.olsztyn.pl w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Organizator zobowiązuje się do przesłania sprawozdania oraz zdjęć z zorganizowanego przedsięwzięcia w terminie 14 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. Nieprzesłanie sprawozdania może skutkować odmową objęcia patronatem kolejnego wydarzenia organizowanego przez ten sam podmiot


WZÓR SPRAWOZDANIA DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA


WZÓR SPRAWOZDANIA DO PAPIEROWEGO WYPEŁNIENIA


 

Osoba zajmująca się patronatami:

Anna Matysiak

tel. 89 52 32 636

e-mail: patronaty@uw.olsztyn.pl

Materiały

ZARZĄDZENIE​_Nr​_1​_DYREKTORA​_BIURA​_WOJEWODY​_WARMIŃSKO​_MAZURSKIEGO​_URZĘDU​_WOJEWÓDZKIEGO​_W​_OLSZTYNIE
ZARZĄDZENIE​_Nr​_1​_DYREKTORA​_BIURA​_WOJEWODY​_WARMIŃSKO​_MAZURSKIEGO​_URZĘDU​_WOJEWÓDZKIEGO​_W​_OLSZTYNIE.pdf 0.11MB
Wniosek​_o​_objęcie​_patronatem​_honorowym,​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_elektroniczne​_wypełnianie​_wniosku
Wniosek​_o​_objęcie​_patronatem​_honorowym,​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_elektroniczne​_wypełnianie​_wniosku​_(1)-1.docx 0.04MB
Wniosek​_o​_objęcie​_patronatem​_honorowym,​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_elektroniczne​_wypełnianie​_wniosku
Wniosek​_o​_objęcie​_patronatem​_honorowym,​_udział​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_elektroniczne​_wypełnianie​_wniosku​_(1)-1.docx 0.04MB
Sprawozdanie z wydarzenia objętego patronatem lub uczestnictwa w komitecie honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - elektroniczne wypełnianie
Sprawozdanie​_z​_wydarzenia​_objętego​_patronatem​_lub​_uczestnictwa​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_elektroniczne​_wypełnianie.docx 0.03MB
Sprawozdanie z wydarzenia objętego patronatem lub uczestnictwa w komitecie honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - papierowe wypełnianie
Sprawozdanie​_z​_wydarzenia​_objętego​_patronatem​_lub​_uczestnictwa​_w​_komitecie​_honorowym​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego​_-​_papierowe​_wypełnianie.docx 0.03MB
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_poziom​_biale
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_poziom​_biale.png 0.06MB
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_poziom
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_poziom.png 0.08MB
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_pion​_biale
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_pion​_biale.png 0.25MB
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_pion
Logotyp​_-​_Wojewoda​_Warmińsko-Mazurski,​_pion.png 0.28MB
Klauzula informacyjna – patronaty
Klauzula​_informacyjna​_–​_patronaty.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}