W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2023 rok

14.10.2022

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków na 2023 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok wynosi 61 134 456,16 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca          2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać wyłącznie poprzez platformę         e-PUAP, w terminie od 17 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

Wniosek doręczony po upływie tego terminu nie podlega rozpatrzeniu.

 

Załącznik: WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2023 ROKU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH ORGANIZATORA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Materiały

Wyniki naboru - 2023
Wyniki​_naboru​_-​_2023.xlsb 0.01MB
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2023​_ROKU - wersja edytowalna
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2023​_ROKU.docx 0.02MB
WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2023 ROKU
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2023​_ROKU.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.10.2022 12:04 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2023 rok 2.0 01.12.2022 10:55 Urszula Kalinowska
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – nabór wniosków na 2023 rok 1.0 14.10.2022 12:04 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}