W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej –FRPA dodatkowy nabór wniosków na 2022 rok

10.06.2022

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza dodatkowy nabór wniosków na 2022 rok  w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota niezaangażowanych środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok wynosi 14 688 340, 02 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający  w szczególności:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej  3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca          2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać wyłącznie poprzez platformę  e-PUAP,  terminie od 13 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.

Wniosek doręczony po upływie tego terminu lub nieuzupełniony w ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Materiały

WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2022 ROKU - wersja edytowalna
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2022​_ROKU.docx 0.02MB
WNIOSEK O OBJĘCIE DOPŁATĄ W 2022 ROKU - wersja pdf
WNIOSEK​_O​_OBJĘCIE​_DOPŁATĄ​_W​_2022​_ROKU.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.06.2022 13:52 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej –FRPA dodatkowy nabór wniosków na 2022 rok 1.0 10.06.2022 13:52 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}