W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Program Interreg V-A Litwa-Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Jego celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i jakości życia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez bliższą współpracę między ludźmi i instytucjami.

Obszar wsparcia to 5 obwodów ze strony litewskiej:

 •          mariampolski
 •          olicki
 •          tauroski
 •          kowieński
 •          wileński (z wyłączeniem miasta stołecznego Wilna)

oraz 3 obszary ze strony polskiej:

 •          podregion białostocki (powiaty białostocki, sokólski i Miasto Białystok)
 •          podregion ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski)
 •          podregion suwalski (powiaty augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski i Miasto Suwałki)

 Wsparcie dla Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 51.488.135 EUR.

 Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu

Minister Infrastruktury i Rozwoju (od dnia 16 listopada 2015 Minister Rozwoju), Porozumieniem z dnia 22 października 2015r., powierzył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu zadania Krajowego Kontrolera w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa - Polska (ujęte w strukturze organizacyjnej Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, jako samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska).

 

 

Krajowy Kontroler informuje, że podczas realizacji programów z EFRR w latach 2014-2020 wszyscy beneficjenci polscy zobowiązani są do stosowania tzw. „zasady konkurencyjności”, która szczegółowo została opisana w załączniku nr 5 do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna na stronie http://lietuva-polska.eu

 

 

 

Ponadto, Krajowy Kontroler PW Interreg V-A 2014-2020 Litwa-Polska przykładając dużą wagę do działań zgodnych obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Nadużyciem finansowym, w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, jest  jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu,  w związku z  wdrażaniem PW Interreg V-A 2014-2020  Litwa-Polska , będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:

Informujemy, iż zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

 

Materiały

Program Interreg
px​_program​_interreg​_v​_a​_litwa​_polska​_2014​_2020.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2019 12:44 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 1.0 27.11.2019 12:44 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP