W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji

Wojewoda Warmińsko – Mazurski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508, ze zm.), Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
W 2019 r. ( wg. stanu na dzień 12 czerwca 2019 r.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski zaakceptował do realizacji 2 Indywidualne Programy Integracji cudzoziemca, opracowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Materiały

Rejest PZCO-aktualizacja - styczeń 2023 r
Rejest​_PZCO-aktualizacja​_-​_styczeń​_2023​_r.pdf 0.11MB
Rejestr domów pomocy społecznej woj. warmińsko-mazurskiego- sierpień 2022
Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_woj​_warmińsko-mazurskiego-​_sierpień​_2022.pdf 0.50MB
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
RWM​_grudzień​_2022.pdf 0.32MB
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych listopad 2022
Rejetr​_POW​_XI​_2002.pdf 0.62MB
Rejestr miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Rejestr​_miejsc​_tymczasowego​_schronienia​_19-01-2023.xlsx 0.05MB
Lista zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej stan na 21.11.2022r.str.
Lista​_zakładów​_pracy​_chronionej​_i​_zakładów​_aktywności​_zawodowej​_stan​_na​_21112022rstr.xlsx 0.01MB
Rejestr klubów integracji społecznej 08.07.2022
Rejestr​_KIS​_08072022​_r.xlsx 0.02MB
Rejestr Centrów Integracji Społecznej 18.11.2022
Rejestr​_Centrów​_Integracji​_Społecznej​_18112022.xlsx 0.01MB
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Informacje​_dla​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego.docx 0.01MB
wzór oświadczenia
wzór​_oświadczenia.doc 0.03MB
Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN
Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN.doc 0.05MB
Wzor- wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN
Wzor-​_wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN.doc 0.06MB
Rejestr ośrodków turnusowych 20.06.2022
Rejestr​_ośrodków​_turnusowych​_20062022​_.xlsx 0.01MB
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 08.06.2022
Rejestr​_organizatorów​_turnusów​_rehabilitacyjnych​_08062022​_.xlsx 0.01MB
Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego 04.01.2023(na bip)
Wyciąg​_z​_Rejestru​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego​_04012023(na​_bip).xls 0.04MB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego czerwiec 2022r
Rejestr​_jednostek​_specjalistycznego​_poradnictwa,​_mających​_siedzibę​_na​_obszarze​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_czerwiec​_2022r.ods 0.05MB
RWM​_sierpień​_2022
RWM​_sierpień​_2022.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 183.0 24.01.2023 14:02 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 182.0 23.01.2023 11:54 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 181.0 09.01.2023 15:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 180.0 04.01.2023 14:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 179.0 08.12.2022 09:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 178.0 02.12.2022 13:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 177.0 02.12.2022 13:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 176.0 28.11.2022 10:53 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 175.0 28.11.2022 10:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 174.0 21.11.2022 13:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 173.0 18.11.2022 13:55 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 172.0 07.11.2022 16:14 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 171.0 28.10.2022 14:49 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 170.0 26.10.2022 07:54 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 169.0 20.10.2022 14:55 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 168.0 18.10.2022 13:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 167.0 13.10.2022 14:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 166.0 13.10.2022 14:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 165.0 05.10.2022 12:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 164.0 08.09.2022 07:13 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 163.0 26.08.2022 13:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 162.0 17.08.2022 15:13 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 161.0 03.08.2022 14:55 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 160.0 03.08.2022 10:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 159.0 28.07.2022 11:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 158.0 22.07.2022 14:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 157.0 15.07.2022 12:14 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 156.0 11.07.2022 09:06 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 155.0 11.07.2022 07:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 154.0 06.07.2022 15:06 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 153.0 01.07.2022 14:24 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 152.0 01.07.2022 14:07 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 151.0 30.06.2022 12:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 150.0 30.06.2022 09:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 149.0 24.06.2022 07:17 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 148.0 20.06.2022 12:41 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 147.0 15.06.2022 12:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 146.0 09.06.2022 07:56 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 145.0 06.06.2022 14:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 144.0 02.06.2022 13:58 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 143.0 30.05.2022 13:45 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 142.0 26.05.2022 11:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 141.0 19.05.2022 10:50 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 140.0 17.05.2022 11:27 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 139.0 06.05.2022 12:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 138.0 21.04.2022 11:55 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 137.0 13.04.2022 12:29 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 136.0 07.04.2022 16:03 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 135.0 21.03.2022 12:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 134.0 16.03.2022 10:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 133.0 15.03.2022 11:03 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 132.0 10.03.2022 13:12 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 131.0 08.03.2022 14:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 130.0 04.03.2022 12:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 129.0 25.02.2022 13:56 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 128.0 24.02.2022 13:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 127.0 21.02.2022 12:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 126.0 16.02.2022 14:27 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 125.0 14.02.2022 14:56 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 124.0 10.02.2022 11:37 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 123.0 04.02.2022 13:37 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 122.0 03.02.2022 12:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 121.0 28.01.2022 14:58 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 120.0 21.01.2022 11:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 119.0 20.01.2022 14:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 118.0 12.01.2022 10:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 117.0 04.01.2022 13:34 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 116.0 21.12.2021 11:42 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 115.0 15.12.2021 13:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 114.0 15.12.2021 12:27 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 113.0 09.12.2021 13:21 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 112.0 26.11.2021 14:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 111.0 22.11.2021 15:02 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 110.0 10.11.2021 14:49 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 109.0 09.11.2021 15:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 108.0 05.11.2021 14:13 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 107.0 28.10.2021 14:06 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 106.0 28.10.2021 11:20 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 105.0 18.10.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 104.0 18.10.2021 11:53 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 103.0 12.10.2021 11:49 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 102.0 30.09.2021 14:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 101.0 24.09.2021 12:11 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 100.0 21.09.2021 12:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 99.0 10.09.2021 10:12 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 98.0 09.09.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 97.0 30.08.2021 07:48 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 96.0 27.08.2021 12:42 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 95.0 18.08.2021 13:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 94.0 12.08.2021 12:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 93.0 10.08.2021 14:25 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 92.0 06.08.2021 15:23 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 91.0 03.08.2021 12:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 90.0 27.07.2021 15:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 89.0 23.07.2021 09:38 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 88.0 20.07.2021 08:13 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 87.0 07.07.2021 09:59 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 86.0 30.06.2021 11:18 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 85.0 21.06.2021 13:36 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 84.0 11.06.2021 10:53 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 83.0 20.05.2021 13:29 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 82.0 14.05.2021 14:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 81.0 12.05.2021 15:24 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 80.0 11.05.2021 14:36 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 79.0 30.04.2021 10:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 78.0 15.04.2021 07:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 77.0 13.04.2021 11:38 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 76.0 08.04.2021 12:30 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 75.0 10.03.2021 07:32 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 74.0 04.03.2021 12:37 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 73.0 01.03.2021 14:00 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 72.0 25.02.2021 14:07 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 71.0 25.02.2021 10:52 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 70.0 16.02.2021 11:19 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 69.0 11.02.2021 14:30 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 68.0 08.02.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 67.0 04.02.2021 11:49 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 66.0 29.01.2021 11:06 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 65.0 18.01.2021 11:25 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 64.0 13.01.2021 15:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 63.0 12.01.2021 14:06 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 62.0 08.01.2021 11:47 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 61.0 22.12.2020 15:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 60.0 10.12.2020 11:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 59.0 10.12.2020 07:29 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 58.0 16.11.2020 15:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 57.0 06.11.2020 13:50 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 56.0 29.10.2020 11:40 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 55.0 22.10.2020 14:02 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 54.0 19.10.2020 08:42 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 53.0 15.10.2020 07:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 52.0 09.10.2020 14:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 51.0 02.10.2020 12:14 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 50.0 02.10.2020 11:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 49.0 23.09.2020 14:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 48.0 15.09.2020 13:41 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 47.0 11.09.2020 10:06 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 46.0 10.09.2020 10:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 45.0 09.09.2020 12:27 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 44.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 43.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 42.0 17.08.2020 14:47 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 41.0 11.08.2020 14:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 40.0 04.08.2020 14:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 39.0 03.08.2020 15:02 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 38.0 23.07.2020 09:32 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 37.0 17.07.2020 13:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 36.0 16.07.2020 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 35.0 15.07.2020 13:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 34.0 10.07.2020 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 33.0 10.07.2020 11:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 32.0 08.07.2020 13:03 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 31.0 02.07.2020 13:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 30.0 01.07.2020 10:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 29.0 01.07.2020 09:12 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 28.0 01.07.2020 09:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 27.0 29.06.2020 12:52 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 26.0 25.06.2020 15:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 25.0 23.06.2020 13:31 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 24.0 23.06.2020 12:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 23.0 10.06.2020 11:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 22.0 08.05.2020 07:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 21.0 22.04.2020 13:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 20.0 08.04.2020 15:17 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 19.0 03.04.2020 10:58 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 18.0 27.02.2020 10:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 17.0 11.02.2020 11:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 16.0 04.02.2020 13:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 15.0 27.01.2020 11:03 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 14.0 27.01.2020 10:41 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 13.0 23.01.2020 14:09 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 12.0 15.01.2020 12:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 11.0 09.01.2020 12:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 10.0 20.12.2019 12:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 9.0 20.12.2019 12:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 8.0 07.11.2019 11:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 7.0 06.11.2019 13:04 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 6.0 06.11.2019 13:01 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 5.0 15.10.2019 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 4.0 07.10.2019 08:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 3.0 23.09.2019 09:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 2.0 19.09.2019 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 1.0 26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}