W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji

Wojewoda Warmińsko – Mazurski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508, ze zm.), Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
W 2019 r. ( wg. stanu na dzień 12 czerwca 2019 r.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski zaakceptował do realizacji 2 Indywidualne Programy Integracji cudzoziemca, opracowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Materiały

Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2020r
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2020r.ods 0.05MB
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Rejest​_PZCO-stan​_na​_23092020.pdf 0.11MB
Rejestr domów pomocy społecznej woj. warmińsko-mazurskiego (aktualizacja - sierpień 2020 r.)
Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_woj​_warmińsko-mazurskiego​_(aktualizacja​_-​_sierpień​_2020​_r).doc 0.13MB
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
Rejestr​_placówek​_opiekuńczo-wychowawczych,​_regionalnych​_placówek​_opiekńczo-terapeutycznych​_i​_interwencyjnych​_ośrodków​_preadopcyjnych​_październik2​_2020.xls 0.08MB
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wrzesień 2020
Rejestr​_wolnych​_miejsc​_w​_placówkach​_opiekuńczo-wychowawczych.pdf 0.17MB
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Rejestr​_miejsc​_tymschr​_13102020.xlsx 0.03MB
Zakłady pracy chronionej
LISTA​_ZPCH​_INFO.xls 0.03MB
Rejestr Klubów Integracji Społecznej
REJESTR​_KIS​_WARMIŃSKO-MAZURSKIE.xls 0.06MB
REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
REJESTR​_CIS​_WARMIŃSKO-MAZURSKIE​_2017.xls 0.03MB
Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych 2020
Rejestr​_Organizatorów​_Turnusów​_Rehabilitacyjnych​_2020.xls 0.03MB
Rejestr ośrodków turnusowych w województwie warmińsko-mazurskim 2020
Rejestr​_Ośrodków​_Turnusowych​_2020.xls 0.03MB
REJESTR TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO​_01072020
REJESTR​_TŁUMACZY​_JĘZYKA​_MIGOWEGO​_01072020.xls 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 56.0 29.10.2020 11:40 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 55.0 22.10.2020 14:02 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 54.0 19.10.2020 08:42 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 53.0 15.10.2020 07:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 52.0 09.10.2020 14:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 51.0 02.10.2020 12:14 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 50.0 02.10.2020 11:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 49.0 23.09.2020 14:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 48.0 15.09.2020 13:41 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 47.0 11.09.2020 10:06 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 46.0 10.09.2020 10:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 45.0 09.09.2020 12:27 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 44.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 43.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 42.0 17.08.2020 14:47 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 41.0 11.08.2020 14:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 40.0 04.08.2020 14:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 39.0 03.08.2020 15:02 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 38.0 23.07.2020 09:32 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 37.0 17.07.2020 13:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 36.0 16.07.2020 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 35.0 15.07.2020 13:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 34.0 10.07.2020 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 33.0 10.07.2020 11:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 32.0 08.07.2020 13:03 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 31.0 02.07.2020 13:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 30.0 01.07.2020 10:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 29.0 01.07.2020 09:12 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 28.0 01.07.2020 09:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 27.0 29.06.2020 12:52 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 26.0 25.06.2020 15:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 25.0 23.06.2020 13:31 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 24.0 23.06.2020 12:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 23.0 10.06.2020 11:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 22.0 08.05.2020 07:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 21.0 22.04.2020 13:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 20.0 08.04.2020 15:17 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 19.0 03.04.2020 10:58 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 18.0 27.02.2020 10:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 17.0 11.02.2020 11:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 16.0 04.02.2020 13:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 15.0 27.01.2020 11:03 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 14.0 27.01.2020 10:41 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 13.0 23.01.2020 14:09 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 12.0 15.01.2020 12:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 11.0 09.01.2020 12:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 10.0 20.12.2019 12:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 9.0 20.12.2019 12:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 8.0 07.11.2019 11:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 7.0 06.11.2019 13:04 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 6.0 06.11.2019 13:01 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 5.0 15.10.2019 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 4.0 07.10.2019 08:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 3.0 23.09.2019 09:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 2.0 19.09.2019 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 1.0 26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP