W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji

Wojewoda Warmińsko – Mazurski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508, ze zm.), Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
W 2019 r. ( wg. stanu na dzień 12 czerwca 2019 r.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski zaakceptował do realizacji 2 Indywidualne Programy Integracji cudzoziemca, opracowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Materiały

Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_stan​_na​_czerwiec​_2021r
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_stan​_na​_czerwiec​_2021r.ods 0.05MB
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2020r
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2020r.ods 0.05MB
Rejest PZCO-aktualizacja wrzesień 2021
Rejest​_PZCO-aktualizacja​_wrzesień​_2021.pdf 0.12MB
Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_woj​_warmińsko-mazurskiego-sierpień
Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_woj​_warmińsko-mazurskiego-sierpień.pdf 0.14MB
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Rejestr​_wolnych​_miejsc-do​_BIP.pdf 0.38MB
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych wrzesień 2021
Rejestr​_placówek​_opiekuńczo-wychowawczych,​_regionalnych​_placówek​_opiekuńczo-terapeutycznych​_i​_interwencyjnych​_ośrodków​_preadopcyjnych​_wrzesień​_2021.xls 0.08MB
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
Rejestr​_miejsc​_tym​_sch​_xlsx-​_2021-0204.xlsx 0.03MB
Lista ZPCh i ZAZ stan na sierpnień.2021
Lista​_ZPCh​_i​_ZAZ​_stan​_na​_sierpnień2021.xls 0.04MB
REJESTR KIS lipiec 2021
REJESTR​_KIS​_lipiec​_2021.xls 0.10MB
REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
REJESTR​_CIS​_WARMIŃSKO-MAZURSKIE.xls 0.03MB
Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych 06.2021
Rejestr​_Organizatorów​_Turnusów​_Rehabilitacyjnych​_062021.xls 0.03MB
Rejestr Ośrodków Turnusowych X.2021
Rejestr​_Ośrodków​_Turnusowych​_X2021.xls 0.03MB
Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego 08.2021(na bip)
Wyciąg​_z​_Rejestru​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego​_082021(na​_bip).xls 0.04MB
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Informacje​_dla​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego.docx 0.01MB
wzór oświadczenia
wzór​_oświadczenia.doc 0.03MB
Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN
Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN.doc 0.05MB
Wzor- wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN
Wzor-​_wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN.doc 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 105.0 18.10.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 104.0 18.10.2021 11:53 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 103.0 12.10.2021 11:49 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 102.0 30.09.2021 14:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 101.0 24.09.2021 12:11 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 100.0 21.09.2021 12:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 99.0 10.09.2021 10:12 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 98.0 09.09.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 97.0 30.08.2021 07:48 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 96.0 27.08.2021 12:42 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 95.0 18.08.2021 13:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 94.0 12.08.2021 12:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 93.0 10.08.2021 14:25 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 92.0 06.08.2021 15:23 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 91.0 03.08.2021 12:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 90.0 27.07.2021 15:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 89.0 23.07.2021 09:38 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 88.0 20.07.2021 08:13 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 87.0 07.07.2021 09:59 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 86.0 30.06.2021 11:18 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 85.0 21.06.2021 13:36 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 84.0 11.06.2021 10:53 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 83.0 20.05.2021 13:29 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 82.0 14.05.2021 14:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 81.0 12.05.2021 15:24 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 80.0 11.05.2021 14:36 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 79.0 30.04.2021 10:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 78.0 15.04.2021 07:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 77.0 13.04.2021 11:38 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 76.0 08.04.2021 12:30 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 75.0 10.03.2021 07:32 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 74.0 04.03.2021 12:37 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 73.0 01.03.2021 14:00 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 72.0 25.02.2021 14:07 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 71.0 25.02.2021 10:52 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 70.0 16.02.2021 11:19 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 69.0 11.02.2021 14:30 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 68.0 08.02.2021 12:48 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 67.0 04.02.2021 11:49 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 66.0 29.01.2021 11:06 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 65.0 18.01.2021 11:25 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 64.0 13.01.2021 15:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 63.0 12.01.2021 14:06 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 62.0 08.01.2021 11:47 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 61.0 22.12.2020 15:35 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 60.0 10.12.2020 11:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 59.0 10.12.2020 07:29 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 58.0 16.11.2020 15:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 57.0 06.11.2020 13:50 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 56.0 29.10.2020 11:40 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 55.0 22.10.2020 14:02 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 54.0 19.10.2020 08:42 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 53.0 15.10.2020 07:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 52.0 09.10.2020 14:26 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 51.0 02.10.2020 12:14 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 50.0 02.10.2020 11:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 49.0 23.09.2020 14:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 48.0 15.09.2020 13:41 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 47.0 11.09.2020 10:06 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 46.0 10.09.2020 10:32 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 45.0 09.09.2020 12:27 Agnieszka Pastuła
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 44.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 43.0 07.09.2020 12:18 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 42.0 17.08.2020 14:47 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 41.0 11.08.2020 14:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 40.0 04.08.2020 14:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 39.0 03.08.2020 15:02 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 38.0 23.07.2020 09:32 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 37.0 17.07.2020 13:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 36.0 16.07.2020 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 35.0 15.07.2020 13:11 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 34.0 10.07.2020 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 33.0 10.07.2020 11:10 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 32.0 08.07.2020 13:03 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 31.0 02.07.2020 13:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 30.0 01.07.2020 10:01 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 29.0 01.07.2020 09:12 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 28.0 01.07.2020 09:09 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 27.0 29.06.2020 12:52 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 26.0 25.06.2020 15:28 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 25.0 23.06.2020 13:31 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 24.0 23.06.2020 12:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 23.0 10.06.2020 11:36 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 22.0 08.05.2020 07:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 21.0 22.04.2020 13:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 20.0 08.04.2020 15:17 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 19.0 03.04.2020 10:58 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 18.0 27.02.2020 10:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 17.0 11.02.2020 11:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 16.0 04.02.2020 13:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 15.0 27.01.2020 11:03 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 14.0 27.01.2020 10:41 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 13.0 23.01.2020 14:09 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 12.0 15.01.2020 12:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 11.0 09.01.2020 12:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 10.0 20.12.2019 12:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 9.0 20.12.2019 12:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 8.0 07.11.2019 11:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 7.0 06.11.2019 13:04 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 6.0 06.11.2019 13:01 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 5.0 15.10.2019 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 4.0 07.10.2019 08:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 3.0 23.09.2019 09:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 2.0 19.09.2019 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 1.0 26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}