W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji

Wojewoda Warmińsko – Mazurski prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508, ze zm.), Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
W 2019 r. ( wg. stanu na dzień 12 czerwca 2019 r.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski zaakceptował do realizacji 2 Indywidualne Programy Integracji cudzoziemca, opracowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Materiały

Rejestr jednostek poradnictwa spec. woj.war-maz czerwiec 2019
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2019r.xlsx 0.07MB
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Aktualizacja​_rejestru​_PZCO.pdf 0.26MB
Rejestr Domów Pomocy Społecznej
Rejestr​_Domów​_Pomocy​_Społecznej.pdf 0.39MB
Rejestr domów pomocy społecznej stan czerwiec 2019
Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_-​_stan​_na​_30​_czerwca​_2019​_r.pdf 0.95MB
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych kwiecień 2020
Rejestr​_placówek​_opiekuńczo-wychowawczych​_kwiecień​_2020.xls 0.08MB
Rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za miesiąc KWIECIEŃ 2020
RWM​_04.pdf 0.17MB
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - marzec 2020
Rejestr​_marzec​_2020.xls 0.08MB
Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
rejestr​_miejsc​_schroniska.xlsx 0.02MB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
Rejestr​_jednostek​_poradnictwa​_specjalistycznego​_województwa​_warmińsko​_-​_mazurskiego​_stan​_na​_czerwiec​_2018r-2.xlsx 0.05MB
Zakłady pracy chronionej
LISTA​_ZPCH​_INFO.xls 0.03MB
Rejestr Klubów Integracji Społecznej
REJESTR​_KIS​_WARMIŃSKO-MAZURSKIE.xls 0.06MB
REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
REJESTR​_CIS​_WARMIŃSKO-MAZURSKIE​_2017.xls 0.03MB
Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim
Rejestr​_Organizatorów​_Turnusów​_Rehabilitacyjnych​_2018.xls 0.03MB
Rejestr ośrodków turnusowych w województwie warmińsko-mazurskim
Rejestr​_Ośrodków​_Turnusowych​_2018.xls 0.03MB
Rejestr tłumaczy języka migowego
REJESTR​_TŁUMACZY​_JĘZYKA​_MIGOWEGO-BIP.xls 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 22.0 08.05.2020 07:20 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 21.0 22.04.2020 13:44 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 20.0 08.04.2020 15:17 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 19.0 03.04.2020 10:58 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 18.0 27.02.2020 10:22 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 17.0 11.02.2020 11:39 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 16.0 04.02.2020 13:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 15.0 27.01.2020 11:03 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 14.0 27.01.2020 10:41 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 13.0 23.01.2020 14:09 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 12.0 15.01.2020 12:56 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 11.0 09.01.2020 12:59 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 10.0 20.12.2019 12:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 9.0 20.12.2019 12:38 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 8.0 07.11.2019 11:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 7.0 06.11.2019 13:04 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 6.0 06.11.2019 13:01 Łukasz Lidman
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 5.0 15.10.2019 09:33 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 4.0 07.10.2019 08:57 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 3.0 23.09.2019 09:04 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 2.0 19.09.2019 13:40 Urszula Kalinowska
Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej 1.0 26.08.2019 16:41 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP