e-Deklaracje

System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 1802) poniżej prezentujemy:

Adres interfejsu do przesyłania deklaracji podatkowych i podań drogą elektroniczną (link otwiera nowe okno w innym serwisie), o którym mowa w § 2 ww. rozporządzenia.

Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania, o której mowa w § 3 ww. rozporządzenia.

Strukturę logiczną podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Strukturę logiczną podpisu elektroniczneog, o którym mowa w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.02.2019 13:09
Osoba publikująca: Małgorzata Rojek
Zmodyfikowano: 20.02.2019 15:25
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Poboru Podatków
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
e-Deklaracje 1.0 19.02.2019 13:09 administrator gov.pl Małgorzata Rojek
e-Deklaracje 1.1 20.02.2019 15:19 administrator gov.pl Małgorzata Rojek
e-Deklaracje 1.2 20.02.2019 15:20 administrator gov.pl Małgorzata Rojek
e-Deklaracje 1.3 20.02.2019 15:24 administrator gov.pl Małgorzata Rojek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP