W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dba o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

 

Kluczowe zadania Krajowej Administracji Skarbowej

KAS jest administracją rządową. Pełen katalog jej zadań zawiera art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. KAS w szczególności:

 

  1. rozwija e-usługi dla podatnika i wspiera go w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym,
  2. promuje przestrzeganie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników, np. poprzez Program Współdziałania,
  3. prowadzi współpracę międzynarodową w obszarze celnym i podatkowym, z państwami UE i trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i instytucjami UE. Koordynuje, inicjuje i nadzoruje współpracę międzynarodową dotyczącą wymiany informacji celnych i podatkowych, a także wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  4. prowadzi skuteczną walkę z nieuczciwymi podmiotami, wspierając tym samym legalnie i uczciwie działający biznes,
  5. wdraża nowoczesne i zaawansowane narzędzia do identyfikowania zagrożeń dla funkcjonowania systemu poboru podatków,
  6. zapobiega przestępczości poprzez wykorzystanie m.in. zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych do identyfikacji podmiotów, które naruszają prawo podatkowe,
  7. pobiera opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce poprzez System Poboru Opłaty Elektronicznej, oparty o technologię pozycjonowania satelitarnego.

 

Działania ochronne Krajowej Administracji Skarbowej

KAS egzekwuje przepisy dotyczące zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i środowiska naturalnego. Kontroluje produkty i wyroby importowane, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników i konsumentów lub środowiska. Należą do nich m.in.: środki ochrony roślin, zagrożone gatunki fauny i flory, odpady oraz inne produkty niebezpieczne.

 

Krajowa Informacja Skarbowa

Wydaje jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego i wiążące informacje stawkowe (WIS) oraz zapewnia informację podatkową i celną (telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.01.2019 10:31 Arkadiusz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej KAS
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania KAS 5.0 29.03.2021 12:52 Marcin Kropisz
Zadania KAS 4.0 29.03.2021 12:52 Marcin Kropisz
Cele i zadania 3.0 22.01.2021 13:27 Arkadiusz Wieczorek
Cele i zadania 2.0 13.01.2021 16:32 Arkadiusz Wieczorek
Cele i zadania 1.2 06.02.2019 14:05 Arkadiusz Wieczorek
Cele i zadania 1.1 01.02.2019 11:16 Arkadiusz Wieczorek
Cele i zadania 1.0 30.01.2019 10:31 Arkadiusz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}