W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa JST

Informacja o sposobie dystrybucji podatków PCC, SD i KP dla JST

Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu

  • podatku od czynności cywilno-prawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej

dysponuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.[1]

Numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MF z 2019 r., poz. 6).

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy funkcjonuje komórka organizacyjna dedykowana obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem wspólnego rachunku bankowego można komunikować się za pomocą adres poczty elektronicznej: ckr.1US.Bydgoszcz@mf.gov.pl

Sposób opisu przelewów

Przelewy wysyłane z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy  (Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń) do jednostek samorządu terytorialnego związane z przekazywanymi dochodami z tytułu podatków od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz  karty podatkowej zawierają dodatkową  informację o klasyfikacji budżetowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków na formularzu przelewu, informacje o rozdziale i paragrafie będą przedstawione w formie skróconej zgodnie z zapisami poniższej tabeli:

 

Sposób opisu przelewów

Kod na przelewie

Rozdział

Paragraf

A

75601

0350

B

75615

0500

C

75616

0360

D

75616

0500

E

75601

0910

F

75615

0910

G

75616

0910

H

75601

0890

J

75615

0890

K

75616

0890

 

Kwota w danej klasyfikacji wykazywana  ze znakiem" +" oznacza należne jednostce dochody, kwota ze znakiem"-" wskazuje nadpłacone dochody, które zostały potrącone w bieżącej dystrybucji.

Przypisy

[1] zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. 2017 poz. 302).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.02.2019 15:40 Małgorzata Rojek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Rojek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obsługa JST 4.0 05.09.2019 15:04 Małgorzata Rojek
Obsługa JST 3.0 05.09.2019 15:02 Małgorzata Rojek
Obsługa JST 2.0 05.09.2019 13:53 Małgorzata Rojek
Obsługa JST 1.0 04.02.2019 15:40 Małgorzata Rojek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP