W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konfliktowe minerały

Informacje ogólne o obowiązkach w zakresie „należytej staranności w łańcuchu dostaw”

  • Od 1 stycznia 2021 roku unijni importerzy cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota muszą wypełnić nowe obowiązki w zakresie „należytej staranności w łańcuchu dostaw”.
  • „Należyta staranność w łańcuchu dostaw” oznacza obowiązki unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota dotyczące ich systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytów przeprowadzanych przez niezależny podmiot zewnętrzny oraz ujawniania informacji, mające na celu wskazywanie i eliminowanie faktycznego i możliwego ryzyka związanego z obszarami dotkniętymi konfliktami i obszarami wysokiego ryzyka, aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z pozyskiwaniem surowców lub ograniczyć te skutki.
  • „Należyta staranność” powinna być zachowana przez przedsiębiorców uczestniczących w globalnych łańcuchach dostaw, przez które „przepływają" strumienie towarowe minerałów pozyskiwanych, w szczególności, z regionu Wielkich Jezior (Demokratyczna Republika Konga, Republika Konga, Burundi, Kenia, Republika Środkowoafrykańska) oraz w Kolumbii.
  • Unijni importerzy ww. metali i  minerałów mają  obowiązek zagwarantowania, aby wszystkie dostawy tych towarów pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz obszarów niekonfliktowych.

Organ właściwy i odpowiedzialny za stosowanie regulacji prawnych w zakresie „należytej staranności”

W Polsce funkcję organu odpowiedzialnego za zapewnienie skutecznego i jednolitego wdrożenia przepisów w zakresie „należytej staranności” oraz prowadzenie kontroli ex post wobec importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców

Osoba kontaktowa

Marzena Walczak

Departament Ceł Ministerstwa Finansów

email: marzena.walczak@mf.gov.pl

tel. 22 694 43 18

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 roku ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/429 z dnia 11 stycznia 2019 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 w odniesieniu do metodyki i kryteriów oceny oraz uznawania systemów należytej staranności w łańcuchu dostaw cyny, tantalu, wolframu i złota;
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1588 z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 13:09 Małgorzata Wiaderna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Walczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konfliktowe minerały 8.0 13.09.2021 14:45 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 7.0 13.09.2021 14:31 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 6.0 13.09.2021 13:38 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 5.0 19.02.2021 16:30 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 4.0 30.11.2020 15:05 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 3.0 25.11.2019 12:07 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 2.0 19.09.2019 11:17 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 1.2 02.04.2019 16:21 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 1.1 06.02.2019 13:13 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 1.0 06.02.2019 13:09 Małgorzata Wiaderna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}