Struktury JPK

Ministerstwo Finansów prezentuje poniżej struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) wraz z broszurami informacyjnymi.

xsd Nowa struktura JPK_VAT(3) obowiązująca od 1 stycznia 2018 r

0.02MB

pdf Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT(3) obowiązująca od 1 stycznia 2018 r

0.81MB

xsd Księgi rachunkowe - JPK_KR

0.02MB

pdf Księgi rachunkowe - JPK_KR

0.86MB

pdf Broszura informacyjna dot. ksiąg rachunkowych - JPK_KR

0.84MB

xsd Wyciąg bankowy - JPK_WB

0.01MB

pdf Wyciąg bankowy - JPK_WB

0.46MB

pdf Broszura informacyjna dot. struktury - JPK_WB

0.66MB

xsd Magazyn - JPK_MAG

0.02MB

pdf Magazyn - JPK_MAG

1.1MB

pdf Broszura informacyjna dot. magazynu - JPK_MAG

0.92MB

xsd Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

0.03MB

pdf Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

1.05MB

pdf Broszura informacyjna dot. faktury VAT - JPK_FA(2)

0.73MB

xsd Faktura VAT - JPK_FA

0.03MB

pdf Faktura VAT - JPK_FA

1.18MB

pdf Broszura informacyjna dot. faktur VAT - JPK_FA

0.77MB

xsd Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

0.01MB

pdf Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

0.58MB

xsd Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR(2) obowiązująca od 1 stycznia 2017r.

0.01MB

pdf Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR(2) obowiązująca od 1 stycznia 2017r.

0.72MB

pdf Broszura informacyjna dot. struktury JPK_PKPIR

0.79MB

xsd Ewidencja przychodów - JPK_EWP

0.01MB

pdf Ewidencja przychodów - JPK_EWP

0.48MB

pdf Broszura informacyjna dot. struktury JPK_EWP

0.56MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.01.2019 14:24
Osoba publikująca: Piotr Król
Zmodyfikowano: 25.04.2019 11:41
Osoba modyfikująca: Piotr Król
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Król
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Struktury JPK 1.0 29.01.2019 14:24 Piotr Król
Struktury JPK 1.1 30.01.2019 15:04 Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.2 30.01.2019 15:17 Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.3 20.03.2019 14:12 Piotr Król Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.4 29.03.2019 12:32 Piotr Król Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.5 29.03.2019 13:51 Piotr Król Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.6 25.04.2019 11:18 Piotr Król Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.7 25.04.2019 11:24 Piotr Król Grzegorz Piszczek
Struktury JPK 1.8 25.04.2019 11:39 Piotr Król Grzegorz Piszczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP