W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty KAS

Zasady przyznawania patronatów Krajowej Administracji Skarbowej lub udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym

Krajowa Administracja Skarbowa obejmuje patronatem przedsięwzięcia niekomercyjne o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności KAS oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Krajowa Administracja Skarbowa nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową resortu finansów, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji. KAS nie obejmuje patronatem nagród branżowych czy środowiskowych i przedsięwzięć o charakterze rankingów. KAS nie obejmuje również patronatem działalności ciągłej wnioskodawcy, tzn. niezwiązanej z konkretnym projektem ograniczonym czasowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

W wyjątkowych sytuacjach Krajowa Administracja Skarbowa obejmuje patronatem przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej resortu finansów.

Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej.

Procedura przyznawania patronatu przez Krajową Administrację Skarbową oraz udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym:

  • Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
  • Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
  • Prośba o udział przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej w przedsięwzięciu (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).
  • Prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać mailem na adres: komunikacja.KAS@mf.gov.pl.
  • Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.
  • Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie Krajowej Administracji Skarbowej lub udziale Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym jest udzielana przez Biuro Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej.
  • Odmowa objęcia patronatu przez Krajową Administrację Skarbową lub udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym jest ostateczna.

Warunki związane z realizacją patronatu przez Krajową Administrację Skarbową oraz udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym.

W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia:

  • baneru roll-up w określonym przez Krajową Administrację Skarbową miejscu (na życzenie KAS),
  • w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie Krajowej Administracji Skarbowej oraz logo KAS.

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym.

Odebranie patronatu oraz/lub rezygnacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z udziału w komitecie honorowym.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w oparciu o opinię Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, odebrać przyznany wcześniej patronat a także zrezygnować z udziału w komitecie honorowym.

O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie.

Materiały

Wniosek o przyznanie patronatu KAS
20190411​_wniosek​_patronat​_kas.doc 0.04MB
Logotyp KAS - wersja polska
logo​_KAS​_wersja​_polska.zip 0.51MB
Logotyp KAS - wersja angielska
logo​_KAS​_wersja​_angielska.zip 6.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.01.2019 10:34 Arkadiusz Wieczorek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komunikacji i Promocji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Patronaty KAS 2.0 06.05.2022 13:40 Paulina Pawlik
Patronaty KAS 1.1 11.04.2019 14:00 Michał Grubka
Patronaty KAS 1.0 30.01.2019 10:34 Arkadiusz Wieczorek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}