W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sankcje w związku z agresją na Ukrainę

Informacje na temat sankcji unijnych dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod następującymi adresami:

Na stronach unijnych znajdują się również materiały, które publikujemy poniżej. Dotyczą szczegółowych informacji w jaki sposób należy stosować sankcje. Mają one charakter opinii Komisji. 
Sankcje unijne zostały uzupełnione przez sankcje krajowe. Lista osób i podmiotów objętych sankcjami krajowymi dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Adresy do przekazywania informacji o dokonanych mrożeniach związanych z wojną w Ukrainie

Prosimy, aby informacje kierowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dokonanych mrożeniach aktywów oraz informacje ułatwiające stosowanie przepisów sankcyjnych, składane na podstawie:

 • Rozporządzenia Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, 
 • Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, 
 • Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
 • ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

przekazywane były na następujące adresy:
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP):
/0q43bppj24/SkrytkaESP
poczta tradycyjna:
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10,
53-613 Wrocław

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu upoważniony do zwolnień spod sankcji związanych z wojną w Ukrainie

W związku z upoważnieniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do stosowania odstępstw od środków ograniczających zastosowanych w związku z wojną w Ukrainie prosimy o bezpośrednie kierowanie do tego organu wniosków w sprawach o:

 • zwolnienia lub udostępnienia środków finansowych objętych sankcjami oraz
 • zwolnienia lub udostępnienia zasobów gospodarczych objętych sankcjami.

Korespondencję w tych sprawach prosimy kierować na następujące adresy:
e-PUAP:
/0q43bppj24/SkrytkaESP
poczta tradycyjna:
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10
53-613 Wrocław
Wnioski złożone do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed 1 grudnia 2022 roku zostaną rozpatrzone w Ministerstwie Finansów.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do wykonywania niektórych zadań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Zwalnianie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach:

 • wyrażania zgody na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
 • przyjmowania informacji od instytucji finansowych lub kredytowych na temat zasilania przez nie zamrożonych rachunków, jeżeli instytucje te otrzymały środki przekazywane im przez strony trzecie na rachunki osób lub podmiotów objętych sankcjami,
 • przyjmowania informacji ułatwiających stosowanie przepisów sankcyjnych takich jak: informacje dotyczące rachunków oraz kwot zamrożonych w stosunku do osób lub podmiotów objętych sankcjami.

Procedura regulująca zwalnianie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych została uregulowana w dziale Va ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Kontrola przestrzegania sankcji

Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych w ramach kontroli celno-skarbowych weryfikują przestrzeganie sankcji na terytorium kraju.
Kontrole w tym zakresie mogą przeprowadzać również:

 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Komisja Nadzoru Finansowego - w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych.

Skutki nieprzestrzegania sankcji

Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych, w drodze decyzji administracyjnej, mogą nałożyć karę pieniężną za brak przestrzegania sankcji w wysokości do 20 000 000 zł.
Naruszenie zakazów wynikających z sankcji, jak również działanie którego celem jest omijanie tych zakazów stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3.

Materiały

Opinia Komisji z 8.6.2021 r. w sprawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014
Opinia​_Komisji​_z​_dnia​_862021​_r​_w​_sprawie​_art​_2​_ust​_2​_rozporządzenia​_Rady​_UE​_nr​_269​_z​_2014.pdf 0.35MB
Opinia Komisji z 19.6.2020 r. w sprawie w art. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014
Opinia​_Komisji​_z​_dnia​_1962020​_r​_w​_sprawie​_art​_2​_rozporządzenia​_Rady​_UE​_nr​_269​_z​_2014.pdf 0.42MB
Pytania i odpowiedzi w sprawach sankcji
Pytania​_i​_odpowiedzi​_w​_sprawach​_sankcji.pdf 0.06MB
Pytania i odpowiedzi w sprawach sankcji część 2
Pytania​_i​_odpowiedzi​_w​_sprawach​_sankcji​_część​_2.pdf 0.04MB
Zasady wykonywania środków ograniczających przez banki
Zasady​_wykonywania​_środków​_ograniczających​_przez​_banki.pdf 0.08MB
Wyjaśnienia dla banków dotyczące sankcji
Wyjaśnienia​_dla​_banków​_dotyczące​_sankcji.pdf 0.05MB
Objaśnienia dotyczące tymczasowego zarządcy przymusowego
Objaśnienia​_dotyczące​_tymczasowego​_zarządcy​_przymusowego.pdf 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}