W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktury e-sprawozdań

Wszelkie informacje dotyczące sporządzania i składania elektronicznych sprawozdań finansowych są dostępne na Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/

Ministerstwo Finansów udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Emitenci – format określony w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 - link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02019R0815-20190529

 

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne w wersji 1.6 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo ww. struktury mogą być także stosowane do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem stosowania zasad rachunkowości uwzględniających zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

FunduszInwestycyjny/FunduszInwestycyjny_v1-6.xsd

FunduszInwestycyjnyPolaczony/FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-6.xsd

FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze/FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-6.xsd

FunduszInwestycyjnyStruktury/FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v1-6.xsd

DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2020/12/31/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/StrukturyDanychSprFin_v1-6.xsd

 

Poniższe struktury logiczne w wersjach 1-5 (dla funduszy inwestycyjnych i banków) obowiązują dla sprawozdań sporządzanych od dnia 1 listopada 2020 r. (niezależnie od tego za jaki okres są sporządzane). Do tego czasu korzystanie z nich jest dopuszczalne, ale nie jest obowiązkowe.

BankStruktury/BankStrukturyDanychSprFin_v1-5.xsd

BankWTysiacach/BankWTysiacach(1)_v1-5.xsd

BankWZlotych/BankWZlotych(1)_v1-5.xsd

FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-5.xsd

FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-5.xsd

FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v1-5.xsd

FunduszInwestycyjny_v1-5.xsd

StrukturyDanychSprFin_v1-5.xsd

 

Struktury w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku.

Materiały

ASIStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
ASIStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.70MB
ASIWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
ASIWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
ASIWZlotych(1)​_v1-2.xsd
ASIWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
BankStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
BankStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.47MB
BankWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
BankWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
BankWZlotych(1)​_v1-2.xsd
BankWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.57MB
DomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
DomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
DomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-2.xsd
DomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.70MB
JednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
JednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
JednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-2.xsd
JednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.18MB
JednostkaMalaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
JednostkaMalaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
JednostkaMalaWZlotych(1)​_v1-2.xsd
JednostkaMalaWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.05MB
JednostkaMikroWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
JednostkaMikroWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.03MB
JednostkaMikroWZlotych(1)​_v1-2.xsd
JednostkaMikroWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.03MB
JednostkaOpStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
JednostkaOpStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.06MB
JednostkaOpWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
JednostkaOpWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
JednostkaOpWZlotych(1)​_v1-2.xsd
JednostkaOpWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
MalaSKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
MalaSKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.17MB
MalaSKOKWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
MalaSKOKWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
MalaSKOKWZlotych(1)​_v1-2.xsd
MalaSKOKWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
SKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
SKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.36MB
SKOKWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
SKOKWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
SKOKWZlotych(1)​_v1-2.xsd
SKOKWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.01MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.76MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.62MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.61MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-2.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
StrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
StrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.04MB
ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd
ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-2.xsd 0.57MB
ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-2.xsd
ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-2.xsd 0.02MB
ZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-2.xsd
ZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-2.xsd 0.02MB

 

Struktury w wersji 1-0

Materiały

ASIStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
ASIStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.70MB
ASIWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
ASIWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
ASIWZlotych(1)​_v1-0.xsd
ASIWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
BankStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
BankStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.48MB
BankWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
BankWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
BankWZlotych(1)​_v1-0.xsd
BankWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.57MB
DomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
DomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
DomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-0.xsd
DomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.70MB
JednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
JednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
JednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-0.xsd
JednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.18MB
JednostkaMalaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
JednostkaMalaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
JednostkaMalaWZlotych(1)​_v1-0.xsd
JednostkaMalaWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.05MB
JednostkaMikroWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
JednostkaMikroWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.03MB
JednostkaMikroWZlotych(1)​_v1-0.xsd
JednostkaMikroWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
JednostkaOpStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
JednostkaOpStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.06MB
JednostkaOpWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
JednostkaOpWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
JednostkaOpWZlotych(1)​_v1-0.xsd
JednostkaOpWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
MalaSKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
MalaSKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.17MB
MalaSKOKWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
MalaSKOKWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
MalaSKOKWZlotych(1)​_v1-0.xsd
MalaSKOKWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
SKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
SKOKStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.36MB
SKOKWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
SKOKWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
SKOKWZlotych(1)​_v1-0.xsd
SKOKWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.01MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.77MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.62MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.61MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-0.xsd
SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
StrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
StrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.04MB
StrukturyDanychSprFin​_v1-1.xsd
StrukturyDanychSprFin​_v1-1.xsd 0.04MB
ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd
ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin​_v1-0.xsd 0.57MB
ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-0.xsd
ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)​_v1-0.xsd 0.02MB
ZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-0.xsd
ZakladUbezpieczenWZlotych(1)​_v1-0.xsd 0.02MB

 

Schema dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.

Materiały

JednostkaEmitent​_v1-0
JednostkaEmitent​_v1-0.xsd 0.01MB

 

Schema dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). Nowa schema nie jest dedykowana dla jednostek raportujących wg MSR.

Schema może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości.

Materiały

OrganizacjaInna​_v1-0
OrganizacjaInna​_v1-0.xsd 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.02.2019 11:34 Michał Modzelewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Poboru Podatków
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktury e-sprawozdań 12.0 03.09.2021 14:53 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 11.0 17.02.2021 15:59 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 10.0 17.12.2020 08:25 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 9.0 03.11.2020 15:41 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 8.0 30.09.2020 10:33 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 7.0 22.09.2020 13:38 Michał Modzelewski
Struktury e-sprawozdań 6.0 22.09.2020 08:34 Michał Modzelewski
Struktury e-sprawozdań 5.0 04.08.2020 10:37 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 4.0 28.07.2020 12:28 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 3.0 09.01.2020 14:18 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 2.0 31.12.2019 09:43 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.5 20.05.2019 13:37 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.4 11.03.2019 09:40 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.3 11.03.2019 09:30 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.2 05.03.2019 14:45 Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.1 26.02.2019 08:51 Michał Modzelewski
Struktury e-sprawozdań 1.0 04.02.2019 11:34 Michał Modzelewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}