Struktury e-sprawozdań

Ministerstwo Finansów udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów poniżej udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2.

Struktury w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku.

xsd ASIStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.7MB

xsd ASIWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd ASIWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd BankStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.47MB

xsd BankWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd BankWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.57MB

xsd DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.7MB

xsd JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.18MB

xsd JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.05MB

xsd JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.03MB

xsd JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.03MB

xsd JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.06MB

xsd JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd JednostkaOpWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.17MB

xsd MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd MalaSKOKWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.36MB

xsd SKOKWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd SKOKWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.01MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.76MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.62MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.61MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd StrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.04MB

xsd ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-2.xsd

0.57MB

xsd ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-2.xsd

0.02MB

xsd ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-2.xsd

0.02MB

Struktury w wersji 1-0

xsd ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.7MB

xsd ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.48MB

xsd BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd BankWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.57MB

xsd DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.7MB

xsd JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.18MB

xsd JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.05MB

xsd JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.03MB

xsd JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.06MB

xsd JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.17MB

xsd MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.36MB

xsd SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.01MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.77MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.62MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.61MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.04MB

xsd StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd

0.04MB

xsd ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd

0.57MB

xsd ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd

0.02MB

xsd ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd

0.02MB

pdf Informacja o strukturach e-sprawozdań

0.4MB

Schema dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.

xsd JednostkaEmitent_v1-0

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.02.2019 11:32
Osoba publikująca: Michał Modzelewski
Zmodyfikowano: 20.05.2019 13:37
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Poboru Podatków
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Struktury e-sprawozdań 1.0 04.02.2019 11:32 Arkadiusz Wieczorek Michał Modzelewski
Struktury e-sprawozdań 1.1 26.02.2019 08:50 Arkadiusz Wieczorek Michał Modzelewski
Struktury e-sprawozdań 1.2 05.03.2019 14:43 Arkadiusz Wieczorek Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.3 11.03.2019 09:28 Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.4 11.03.2019 09:38 Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek
Struktury e-sprawozdań 1.5 20.05.2019 13:31 Małgorzata Rojek Małgorzata Rojek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP