KAS odzyskała ponad 1,6 mln zł zaległego podatku

Okulary i długopis na segregatorze
  • Opolska KAS przeprowadziła kontrolę celno-skarbową w spółce, w stosunku do której czynności analityczne wykazały, że mogło dojść do nieprawidłowych rozliczeń z kontrahentami powiązanymi.
  • Podmiot zgodził się z ustaleniami kontroli i wpłacił zaległy podatek wraz z odsetkami wysokości ponad 1,6 mln zł.

Pracownicy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wytypowali do kontroli Spółkę produkcyjną, działającą w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że Spółka może nieprawidłowo rozliczać się z kontrahentami powiązanymi, dlatego też podjęto decyzję o wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Wyniki kontroli potwierdziły wcześniejsze ustalenia analityków KAS. Urząd zakwestionował ceny transferowe stosowane pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Spółkami powiązanymi.

Spółka zgodziła się z ustaleniami zespołu kontrolnego, złożyła korekty i wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami wysokości 1 602 477 zł.

Navigation Menu

Metrics