W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KAS zatrzymała prawie 25 ton nielegalnie przywiezionych czynników chłodniczych

08.04.2019

Palety z butlami zapakowanymi w kartony w hali magazynowej.
  • Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, podczas odprawy celnej zatrzymali czynniki chłodnicze* o wartości rynkowej ok. 2,5 mln zł, wwiezione do kraju bez wymaganych zezwoleń i oznaczeń.
  • W skontrolowanych dwóch przesyłkach gazów znajdowały się m.in. R134Aa, R404A R410A.
  • Import fluorowanych gazów cieplarnianych, nawet kilkanaście tysięcy razy bardziej niebezpiecznych dla środowiska od dwutlenku węgla, zgłoszono w imieniu przedsiębiorcy z siedzibą na Ukrainie.

Identyfikacja gazów, przeprowadzona przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska i pracownikami Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, wykazała że towar nie spełniał podstawowych wymogów związanych z jego przywozem na obszar Unii Europejskiej. Importer nie posiadał pozwolenia na przywóz w ramach przyznanych przez Komisję Europejską kontyngentów (norm przywozowych), a do tego część gazu przewożono niezgodnie z przepisami, tzn. w pojemnikach jednorazowego użytku, bez odpowiednich oznaczeń. Dodatkowo, do przesyłek nie dołączono specjalnego oświadczenia, potwierdzającego wyprodukowanie czynnika chłodniczego w sposób przyjazny dla środowiska.

Wykrycie nieprawidłowości to efekt połączenia specjalistycznej wiedzy funkcjonariuszy KAS dot. obrotu gazami cieplarnianymi z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kontrolnych.

O dalszych losach przesyłek zadecyduje sąd, który może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Możliwe jest również, po wydaniu odpowiedniej decyzji, zniszczenie towaru na koszt importera pod dozorem organu celno-skarbowego.


*Czynnik chłodniczy to substancja o właściwościach termodynamicznych, która uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub w pompie ciepła. Niektóre z dostępnych czynników wycofywane są ze względu na ich szkodliwość dla warstwy ozonowej lub ze względu na to jaki wpływ mają na globalne ocieplenie. Dotyczy to gazów fluorowanych, które są silnymi gazami cieplarnianymi. Fluorowane gazy cieplarniane to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP). Efekt jaki wywierają na środowisko jest nawet do 23 000 razy większy od wpływu jaki ma dwutlenek węgla. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu. Stale rosnąca emisja gazów fluorowanych wynikająca z ich wykorzystywania do bardzo wielu zastosowań, np. jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, spowodowała konieczność podjęcia ogólnoświatowych działań. Unia Europejska stopniowo redukuje emisję fluorowanych gazów cieplarnianych przede wszystkim poprzez regulowanie ich ilości wprowadzanych do obrotu w danym roku kalendarzowym w ramach kontyngentów przydzielanych producentom i importerom.

Zdjęcia (3)