KAS zlikwidowała karuzelę VAT. Firmy pozorowały legalny obrót towarami

Podejrzany przy stole w kajdankach.
  • Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji ujawnili karuzelę podatkową, zorganizowaną przez grupę podmiotów, która zajmowała się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi.
  • Zatrzymano czterech mężczyzn.
  • Straty budżetu państwa wynikające z prowadzenia nielegalnej działalności szacuje się na ponad 17 mln złotych.

„Wykrycie tego procederu było możliwe dzięki zaawansowanym analizom ryzyka, które wspierają działania operacyjne. Również istotne znaczenie ma dotychczas zdobyte doświadczenie oraz sprawna współpraca z innymi służbami działającymi w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej” – powiedział dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Funkcjonariusze KAS ujawnili nierzetelne faktury na zakup i sprzedaż towarów w firmach, których siedziby mieściły się w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Przestępczy mechanizm polegał na obrocie towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, a miały jedynie na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.

Zgromadzone dowody wykazały, że członkowie grupy przestępczej działali od końca sierpnia 2015 r. do maja 2017 r., osiągając korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów w postaci folii stretch oraz produktów szybko zbywalnych. Kontrolowane podmioty pełniły role tzw. znikającego podatnika i bufora. Znikający podatnicy wprowadzali do obrotu towar pochodzący od podmiotów ze Słowacji i Austrii, nie płacąc należnego podatku VAT.

Podejrzani albo podawali nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w urzędach skarbowych w Warszawie, w Gdańsku i w Łodzi, posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT fakturami stwierdzającymi opodatkowanie czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca, albo nie składali deklaracji VAT-7, mimo że wykonywali opodatkowane czynności. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 17 mln złotych.

W związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, zatrzymano czterech mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut popełnienia oszustwa podatkowego i nieskładania deklaracji, jeden zarzut popełnienia oszustwa podatkowego, a dwóm kolejnym postawiono zarzut współudziału w ujawnionym procederze. Wobec trzech z nich Sąd na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, natomiast w stosunku do jednej osoby zastosowano dozór Policji.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wszczął kontrolę celno-skarbową wobec kolejnego podmiotu gospodarczego mającego związek z ujawnionym przestępstwem. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

KAS zlikwidowała karuzelę VAT. Firmy pozorowały legalny obrót towarami
KAS zlikwidowała karuzelę VAT. Firmy pozorowały legalny obrót towarami
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics