W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Program „Platforma usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (Program PUESC)"

 • Program PUESC uruchomiony został decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 sierpnia 2017 roku.
 • W ramach Programu PUESC realizowana jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) zakładająca budowę nowych i modernizację dotychczasowych komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych.
 • Realizacja Programu PUESC dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Porozumienie o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano w dniu 18 grudnia 2017 r.
 • W ramach Programu PUESC zmodernizowany zostanie m.in. portal usługowy puesc.gov.pl (Portal PUESC), zapewniający dostęp do e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w szczególności w takich obszarach jak: import, eksport i tranzyt towarów, obrót wyrobami podlegającymi akcyzie, przewóz towarów objętych systemem monitorowania oraz statystyka obrotu handlowego towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Elektroniczne usługi publiczne KAS w Programie PUESC

W ramach Programu PUESC planuje się wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług publicznych KAS związanych z:

 • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi Klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
 • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami Klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej;
 • obsługą administracyjną Klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

W ramach Programu PUESC powstaną e-usługi usprawniające obsługę Klientów KAS w wymienionych obszarach, poszerzając przy tym zakres spraw możliwych do obsłużenia w formie elektronicznej:

 • Cyfrowa granica – usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.
 • Awizacja – usługa zapewniająca awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej.
 • Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – usługa zapewniająca mechanizmy wymiany i re-używalności danych między KAS a partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta.
 • Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – usługa zapewniająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.
 • Rozliczanie procedur specjalnych – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewnia KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.
 • e-Decyzje – usługa zapewniająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC.
 • e-Banderole – usługa zapewniająca elektroniczną obsługę procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).
 • e-Przemieszczanie – usługa zapewniająca przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.
 • e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – usługa zapewniająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego.
 • e-Dokumenty – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.
 • e-Płatności – usługa zapewniająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

Program PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach Programu skorzystają:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy.

Program PUESC zakłada zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Programu PUESC będą realizowane założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli jako Klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej. Zapewniona zostanie możliwość załatwiania spraw elektronicznie bądź – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

 

Modernizacja SISC w ramach Programu PUESC

Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) realizowana jest z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Szereg prac modernizacyjnych realizowanych jest również siłami własnymi KAS m.in. w zakresie obsługi procesu zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE).

Modernizacja SISC z udziałem wykonawców zewnętrznych realizowana jest w izbach administracji skarbowej (IAS) w następującym zakresie:

 • budowa komponentu SISC PKWD-SINGLE WINDOW (Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window) – IAS w Szczecinie; wykonawca – SKG S.A. z siedzibą w Bielsku Białej;
 • budowa komponentu SISC RPS (System Rozliczania Procedur Specjalnych) – IAS w Warszawie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ZISAR (Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem) – IAS w Zielonej Górze; wykonawca – konsorcjum firm: PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie i SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentów SISC: SEAP (System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu) i SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków) – IAS w Krakowie; wykonawca – SKG S.A. z siedzibą w Bielsku Białej;
 • budowa komponentu SISC SATOS (System Awizacji Towarów i Osób) – IAS w Olsztynie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ZEFIR2 (Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • modernizacja komponentu SISC EMCS PL2 (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych ) – umowa zrealizowana przez PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku;
 • modernizacja komponentu SISC ARIADNA2 (System Hurtowni Danych) i dostawa infrastruktury na potrzeby hurtowni danych – IAS w Poznaniu; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentów SISC AES/AIS (Automatyczny System Importu/Automatyczny System Eksportu) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • modernizacja komponentu SISC NCTS2 (System Kontroli Tranzytu) – IAS w Krakowie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ISZTAR4 (System Zintegrowanej Taryfy Celnej) – IAS w Łodzi; wykonawca – EUROPEAN DYNAMICS SA z siedzibą w Atenach, Grecja;
 • modernizacja komponentu SISC PDR PL/UE (System Danych Referencyjnych) – IAS w Krakowie; wykonawca – SKG S.A. z siedzibą w Bielsku Białej;
 • modernizacja komponentu SISC OSOZ2 (Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń): pierwszy etap - umowa zrealizowana przez SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku; drugi etap – IAS w Krakowie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • budowa komponentu SISC CYFROWA GRANICA (System Obsługi na Granicy) i dostawa infrastruktury na potrzeby przejść granicznych – IAS w Rzeszowie; wykonawca – T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W 2018 roku  podpisane zostały w Ministerstwie Finansów kontrakty związane ze wsparciem realizacji Programu PUESC na:

 • opracowanie strategii informacji i promocji;
 • wsparcie prawne;
 • przeprowadzenie szkoleń technicznych specjalistycznych;
 • obsługi spotkań w lokalizacjach Olsztyn i Kraków.

Opublikowana została Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania, którego celem będą usługi mobilne oparte o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) z elementami gamifikacji.

Na bieżąco publikowane będą informacje o pozostałych ogłoszonych zamówieniach związanych. ze wsparciem realizacji Programu PUESC.

 

Dodatkowe informacje o Programie PUESC i SISC:

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2018 10:45 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Wojtowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.3 22.05.2019 13:57 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.2 16.05.2019 11:41 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.1 06.02.2019 13:42 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.0 06.02.2019 13:11 Małgorzata Wiaderna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP