W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, logo Ministerstwo Finansów, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

O Projekcie PUESC

 • Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)" był realizowany w formule Programu.
 • Program PUESC został uruchomiony decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 21 sierpnia 2017 roku.
 • Projekt PUESC był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
 • Porozumienie o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano 18 grudnia 2017 r.
 • Całkowita wartość Projektu PUESC to 144 616 292,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to 121 347 818,92 zł.
 • Projekt PUESC zakładał:
  • modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) na potrzeby dostarczenia e-usług publicznych,
  • dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych,
  • modernizację portalu usługowego puesc.gov.pl (Portal PUESC) zapewniającego dostęp do e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Produkty Projektu PUESC

Projekt PUESC dostarczył klientom KAS 11 e-usług publicznych:

 • Cyfrowa granica – usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.
 • Awizacja – usługa zapewniająca awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej.
 • Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – usługa zapewniająca mechanizmy wymiany i re-używalności danych między KAS a partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta.
 • Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – usługa zapewniająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.
 • Rozliczanie procedur specjalnych – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewnia KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.
 • e-Decyzje – usługa zapewniająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC.
 • e-Banderole – usługa zapewniająca elektroniczną obsługę procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).
 • e-Przemieszczanie – usługa zapewniająca przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.
 • e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – usługa zapewniająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego.
 • e-Dokumenty – usługa zapewniająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.
 • e-Płatności – usługa zapewniająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

Do kogo skierowany jest Projekt PUESC

Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach Programu skorzystają:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy.

Korzyści z realizacji Projektu PUESC

 • usprawnienie i skrócenie procesu odprawy granicznej dzięki m.in. elektronicznej awizacji przybycia i automatyzacji,
 • wdrożenie rozwiązań optymalizujących elektroniczne przetwarzanie dokumentów i płatności dotyczących obrotu gospodarczego,
 • automatyzacja wymiany danych między klientami i partnerami KAS a organami KAS w ramach procesów obsługi klienta,
 • optymalizacja kosztów, wzrost efektywności działania organów KAS dzięki dostępowi i wymianie danych elektronicznych,
 • podniesienie poziomu dojrzałości świadczonych i dostarczanie nowych e-usług.
Projekt PUESC zakłada zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Projektu PUESC realizowano założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną jest zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli jako klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej. Zapewniona została możliwość załatwiania spraw elektronicznie bądź – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Zawarte umowy

Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) jest realizowana z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Szereg prac modernizacyjnych realizowanych jest również siłami własnymi KAS m.in. w zakresie obsługi procesu zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE).

Modernizacja SISC z udziałem wykonawców zewnętrznych realizowana była w Ministerstwie Finansów  oraz w izbach administracji skarbowej (IAS) w następującym zakresie:

 • budowa komponentu SISC PKWD-SINGLE WINDOW (Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window) – IAS w Szczecinie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • budowa komponentu SISC RPS (System Rozliczania Procedur Specjalnych) – IAS w Warszawie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ZISAR (Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem) – IAS w Zielonej Górze; wykonawca – konsorcjum firm: PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie i SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentów SISC: SEAP (System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu) i SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • budowa komponentu SISC SATOS (System Awizacji Towarów i Osób) – IAS w Olsztynie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ZEFIR2 (Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • modernizacja komponentu SISC EMCS PL2 (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych ) – Ministerstwo Finansów;  wykonawca PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku;
 • modernizacja komponentu SISC ARIADNA2 (System Hurtowni Danych) i dostawa infrastruktury na potrzeby hurtowni danych – IAS w Poznaniu; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentów SISC AES/AIS (Automatyczny System Importu/Automatyczny System Eksportu) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • modernizacja komponentu SISC NCTS2 (System Kontroli Tranzytu) – IAS w Krakowie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • modernizacja komponentu SISC ISZTAR4 (System Zintegrowanej Taryfy Celnej) – IAS w Łodzi; wykonawca – EUROPEAN DYNAMICS SA z siedzibą w Atenach, Grecja;
 • modernizacja komponentu SISC PDR PL/UE (System Danych Referencyjnych) – IAS w Krakowie; wykonawca – ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
 • modernizacja komponentu SISC OSOZ2 (Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń): pierwszy etap - umowa zrealizowana przez SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku; drugi etap – IAS w Krakowie; wykonawca – PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • budowa komponentu SISC CYFROWA GRANICA (System Obsługi na Granicy) i dostawa infrastruktury na potrzeby przejść granicznych – IAS w Rzeszowie; wykonawca – T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W latach 2018-2021 realizowane były kontrakty związane ze wsparciem realizacji i promocją Projektu PUESC:

 • na opracowanie strategii informacji i promocji (Ministerstwo Finansów);
 • na świadczenie usług prawniczych (Ministerstwo Finansów);
 • na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (Ministerstwo Finansów, IAS w Białymstoku);
 • na obsługę spotkań w lokalizacjach Olsztyn, Kraków, Poznań, Przemyśl i Warszawa (Ministerstwo Finansów);
 • na świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Finansów (Ministerstwo Finansów);
 • na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych na przejściach granicznych (IAS w Rzeszowie);
 • na przeprowadzenie audytów zgodności z wymaganiami WCAG e-usług publicznych wystawianych na Portalu PUESC (IAS w Bydgoszczy);
 • na  dostawę urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów na potrzeby obsługi na przejściach granicznych (IAS w Białymstoku);
 • na zbudowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej opartej o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) z wykorzystaniem mechanizmu gamifikacji (Ministerstwo Finansów);
 • na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym komponentów SISC (Ministerstwo Finansów);
 • na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (Ministerstwo Finansów);
 • na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu PUESC (Ministerstwo Finansów).

Dodatkowe informacje o Projekcie PUESC i SISC:

Dokumentacja fotograficzna Projektu PUESC

Siedziby jednostek KAS i  infrastruktura zakupiona w ramach budowy komponentu SISC CYFROWA GRANICA.

Zdjęcia (8)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 13:11 Małgorzata Wiaderna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Wojtowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 39.0 11.03.2022 11:15 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 38.0 09.03.2022 16:12 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 37.0 07.03.2022 16:20 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 36.0 07.03.2022 15:32 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 35.0 13.09.2021 09:28 Kinga Filipowicz-Mercer
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 34.0 13.09.2021 08:40 Kinga Filipowicz-Mercer
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 33.0 17.05.2021 14:32 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 32.0 10.03.2021 08:55 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 31.0 10.03.2021 08:48 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 30.0 25.01.2021 16:08 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 29.0 25.01.2021 15:58 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 28.0 25.01.2021 15:47 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 27.0 22.09.2020 10:15 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 26.0 08.05.2020 11:58 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 25.0 07.05.2020 16:57 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 24.0 07.05.2020 16:52 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 23.0 07.05.2020 16:48 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 22.0 07.05.2020 16:45 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 21.0 29.04.2020 12:01 Arkadiusz Wieczorek
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 20.0 29.04.2020 11:51 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 19.0 29.04.2020 11:49 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 18.0 29.04.2020 11:45 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 17.0 28.04.2020 15:17 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 16.0 28.04.2020 15:12 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 15.0 28.04.2020 15:01 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 14.0 21.04.2020 11:28 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 13.0 17.04.2020 12:38 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 12.0 09.04.2020 16:45 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 11.0 09.04.2020 15:34 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 10.0 09.04.2020 15:32 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 9.0 09.04.2020 15:19 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 8.0 09.04.2020 15:07 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 7.0 20.03.2020 11:49 Kinga Filipowicz-Mercer
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 6.0 31.01.2020 13:48 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 5.0 30.12.2019 13:44 Kinga Filipowicz-Mercer
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 4.0 04.10.2019 07:52 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 3.0 03.10.2019 15:08 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 2.0 03.10.2019 12:00 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.3 22.05.2019 13:57 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.2 16.05.2019 11:41 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.1 06.02.2019 13:42 Małgorzata Wiaderna
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 1.0 06.02.2019 13:11 Małgorzata Wiaderna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}