W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wzrost obrotu towarowego z zagranicą - efekt usprawniania odpraw celnych przez KAS

03.12.2019

Grafika przedstawia drogowskazy: Import, Export
  • Działania KAS związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w unowocześnianych i rozwijanych systemach informatycznych przynoszą efekty w postaci coraz sprawniej dokonywanych odpraw towarów.
  • Sprawność KAS w tym obszarze potwierdza także wynik osiągnięty przez Polskę w rankingu Banku Światowego Doing Business 2020* – pierwsze miejsce w kategorii obejmującej kwestie celne.
  • KAS odnotowuje stały wzrost statystyk importowych i eksportowych w obrocie z krajami trzecimi (spoza UE). Dane za październik 2019 r. są rekordowo wysokie.

Aktywne wspieranie przedsiębiorców, w tym eksporterów i importerów, a także systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to cele strategiczne Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z priorytetów KAS jest zwiększanie zakresu uproszczeń, skracanie czasu obsługi oraz dostępności do e-usług. KAS działa w nowej formule Centrów Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) i skutecznie koordynuje działania kontrolne służb granicznych zaangażowanych w odprawy celne. Polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej w rankingu Banku Światowego Doing Business już czwarty rok z rzędu. Szczególnie doceniono krótki czas odprawy i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów. Pierwsze miejsce w tym rankingu Polska zajmuje wspólnie innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Austrią, Belgią, Chorwacją, Czechami, Danią, Hiszpanią, Holandią, Luksemburgiem, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Węgrami i Włochami).

Rekordowe statystyki KAS

W ostatnich latach KAS notuje wzrost w zakresie statystyk importowych i eksportowych w obrocie z krajami trzecimi (spoza UE) tj. w ilości zgłoszeń, zadeklarowanych należności i wolumenu obrotu. Pozytywna tendencja utrzymuje się także w 2019 r., a październik przyniósł rekordy we wszystkich ww. statystykach. W imporcie złożono ponad 206 tys. zgłoszeń celnych, co stanowi wynik historyczny. Imponująca i największa w historii jest także kwota zadeklarowanych należności importowych - blisko 6,8 mld złotych. Tendencja roczna po październiku – w porównaniu do pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku - to wzrost o 18,8% tj. o ponad 9,1 mld złotych.

Zanotowaliśmy również największą w historii ilość zgłoszeń celnych w eksporcie - ponad 244 tys., jak również największą miesięczną wartość statystyczną potwierdzonego wywozu bo blisko 18,5 mld. złotych. Jest to niemal 2,5 mld złotych więcej, niż w październiku ubiegłego roku. Tendencja roczna po październiku to wzrost o 9,8 % czyli o blisko 16 mld złotych.

*Doing Business to raport publikowany co roku, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm między innymi w zakresie pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza, który był przesłany do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców.

Do oszacowania czasu i kosztów handlu międzynarodowego w obszarze badania zgodności dokumentacji były brane pod uwagę następujące elementy: pozyskiwanie, przygotowanie i przesyłanie dokumentów podczas transportu towarów; odprawa celna; inspekcje oraz obsługa w porcie i na granicy. W zakresie odpraw celnych i kontroli celnych brane pod uwagę były także kontrole przeprowadzane przez inne agencje rządowe. Badane były wszystkie informacje przedkładane w formie elektronicznej lub papierowej, wymagane przez agencje rządowe w związku z przesyłką towarów w kontekście ich uzyskiwania, przygotowania i przedłożenia podczas całego procesu eksportu lub importu towarów.

Zdjęcia (2)