W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej rozróżnia kilka rodzajów podmiotów określanych mianem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jako centralny organ administracji w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśnczego i ochrony przeciwpożarowej dysponuje narzędziami finansowymi i organizacyjnymi wspierającymi ich funkcjonowanie. Najliczniejszą grupą wspomaganych podmiotów są ochotnicze straże pożarne.

baner-osp-dofinansowanie

Główny ciężar finansowy utrzymania ochotniczych straży  pożarnych spoczywa na gminie, co zostało określone w obwiązujących  regulujących podstawy funkcjonowania  ochrony przeciwpożarowej i  samorzadu gminnego. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi zatem  gmina.   Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej oraz ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, co szczegółowo reguluje    art. 32 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej   (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057). Wiele gmin nie jest w stanie sfinansować samodzielnie wszystkich potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego bardzo często jednostki muszą korzystać z dodatkowych źródeł finansowania, do których należą przede wszystkim:

1) środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, zwane potocznie „dotacjami KSRG” lub „dotacjami MSWiA”,

2) środki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

3) dotacje z Unii Europejskiej, najczęściej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

4) środki finansowe przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywane przez zakłady ubezpieczeń, potocznie zwane „środkami ubezpieczeniowymi”.

Dofinansowanie  środkami ubezpieczeniowymi  regulują dwa akty prawne, które w obecnym brzmieniu obowiązują od początku lipca 2017 r.:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022  r. w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych  wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2732).

Nadmieniamy, że inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, wymienione w  § 2 rozporzadzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków  finansowych przeznaczonych wyłacznie na cele ochrony przeciwpożarowej są także uprawnione do  złożenia wniosku o  dofinansowanie środkami ubezpieczeniowymi.

 


Od 1 maja 2023 roku, wnioski o dofinansowanie na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) będą realizowane w ramach Systemu Obsługi Funduszu Ubezpieczeniowego (aplikacji Systemów Centralnych PSP). W celu ubiegania się o dofinansowanie, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych powinni osobiście zgłosić się do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP w celu złożenia wniosku za pomocą ww. aplikacji.

 

Materiały

rozporzadzenie w sprawie sposobu trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
rozporządzenie​_MSWiA​_​_​_z​_dnia​_20​_grudnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_​_sposobu​_i​_trybu​_​_rozdziału​_środków​_finansowych​_przeznaczonych​_wyłacznie​_na​_​_cele​_ochrony​_przeciwpożarowej.pdf 0.19MB
Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadania publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”
Tryb.pdf 0.87MB
Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" (*.doc)
Tryb.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2020 11:47 Dominik Kabat
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Logistyki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 8.0 23.04.2024 15:39 Maciej Pożarski
Dofinansowanie jednostek ochrony ppoż. 7.0 16.04.2024 11:31 Maciej Pożarski
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 6.0 28.04.2023 15:07 Małgorzata Werecka-Hejduk
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 5.0 07.03.2023 14:20 Dominik Kabat
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 4.0 12.05.2022 08:48 Leszek Piekarski
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 3.0 12.05.2022 07:09 Leszek Piekarski
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 2.0 28.09.2020 19:21 Leszek Piekarski
Dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej 1.0 15.09.2020 11:47 Dominik Kabat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}