W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020)

Status Status: Rozstrzygnięty

W konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza dofinansowanie mogą uzyskać podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców (niezależnie od wielkości firmy) oraz konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych, przy czym w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez jedną firmę projekt badawczo-rozwojowy musi być realizowany na terenie Mazowsza, a w przypadku projektu konsorcjum przynajmniej jeden z konsorcjantów musi prowadzić prace B+R na Mazowszu. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania – w postaci nowego produktu, technologii lub usługi – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Inicjatywa ma formułę horyzontalną, tzn. bez ograniczeń tematyki badawczej poza wymogiem wpisywania się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  • Przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo
    
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

 • Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekty, które uzyskają dofinansowanie, muszą wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 674 023 451,26  PLN, w tym:

  1. 611 546 383,47 PLN  z alokacji dla województwa mazowieckiego,
  2. 62 477 067,79 PLN z alokacji dla pozostałych województw.
  • Maksymalna wartość  kosztów kwalifikowalnych:

  50 000 000 euro

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
  2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów

  • Data ogłoszenia: 9 marca 2020 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 kwietnia 2020 r. 
  • Zakończenie naboru wniosków: 1 czerwca 2020 r., do godz. 16:00

  Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

  Wyniki konkursu: czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 120 dni. 

  Publikacja list rankingowych: listy rankingowe zostały opublikowane na stronie internetowej NCBR.

 • Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

 • Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIR. Weryfikacja warunków formalnych przeprowadzana będzie przez pracowników Instytucji Pośredniczącej.
  Projekty, pod kątem merytorycznym, oceniać będzie panel, który tworzą co najmniej trzej członkowie, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie panelu z wnioskodawcą, podczas którego wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.
   

Dokumenty

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2021 11:01 Marta Höffner
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Dotacji Funduszowych UE, Biuro Strategii i Rozwoju
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 15.0 30.06.2022 08:27 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 14.0 26.01.2022 08:24 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 13.0 26.01.2022 08:17 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 12.0 04.11.2021 10:10 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 11.0 15.10.2021 12:18 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 10.0 09.07.2021 08:37 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 9.0 02.07.2021 14:55 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 8.0 02.07.2021 14:51 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 7.0 09.02.2021 10:48 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 6.0 04.02.2021 16:55 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 5.0 04.02.2021 16:53 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 4.0 04.02.2021 16:43 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 3.0 04.02.2021 15:53 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 2.0 06.01.2021 11:23 Szymon Iwańczuk
Szybka Ścieżka dla Mazowsza (3/1.1.1/2020) 1.0 04.01.2021 11:01 Marta Höffner

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}