W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2020 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Jednocześnie z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażone w exposé Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego rezerwa ta w 2020 roku zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach
w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie projektów dotyczących wspomnianego powyżej celu szczegółowego nr 2, których realizacja w 2020 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt – 100.000 zł).

Dodatkowo informuję, że w celu usprawnienia koordynacji Programu opracowane w MSWiA wzory dokumentacji służącej do sporządzenia oceny formalnej i merytorycznej projektów, do obligatoryjnego wykorzystania przy ich ocenie, zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu Razem bezpieczniej, w zakładce Procedura, wraz ze zaktualizowanym wzorem wniosku
i instrukcją jego wypełniania, link https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-4/4369,Realizacja-quotProgramu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-Raze.html

Szczegóły dotyczące programu, w tym instrukcja do wypełnienia oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu, kryteria oceny oraz inne szczegóły dotyczące programu, zostały zamieszczone również na  stronie warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego w Olsztynie (w banerze Razem bezpieczniej), link https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że propozycje projektów (na nowym wzorze wniosku z 2020r. wersja papierowa w 2 egzemplarzach, wersja elektroniczna na płycie) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w terminie do 26 lutego 2020r. (liczy się data wpłynięcia wniosku), a wersję elektroniczną (edytowalną) na adres aslowik@uw.olsztyn.pl

            Do wniosku należy dołączyć ankietę, tylko w wersji edytowalnej (w zał. do pisma).

            Do kontaktów roboczych w sprawie wszelkich spraw związanych z naborem oraz realizacją programu w 2020r. upoważniam koordynatora programu Pana Artura Słowika, tel.89-523-25-28.

Materiały

Wykaz​_projektów​_do​_dofinansowania​_w​_2020r
Wykaz​_projektów​_do​_dofinansowania​_w​_2020r.doc 0.04MB
Projekty​_​_lista​_rankingowa​_2020r
Projekty​_​_lista​_rankingowa​_2020r.DOC 0.14MB
Wykaz projektów zakwalifikowanych do II etapu 2020
Plik​_wykaz​_do​_zamieszczenia​_04.doc 0.06MB
Wniosek​_2020
Wniosek​_2020.doc 0.13MB
Instrukcja
Instrukcja.pdf 0.79MB
Nabór​_wniosków​_Razem​_bezpieczniej​_2020r
Nabór​_wniosków​_Razem​_bezpieczniej​_2020r.doc 1.00MB
Lista​_sprawdzajaca​_dla​_oceny​_wnioskow​_o​_dofinansowanie​_projektow​_-​_oc​_formalna
Lista​_sprawdzajaca​_dla​_oceny​_wnioskow​_o​_dofinansowanie​_projektow​_-​_oc​_formalna.doc 0.04MB
Karta​_oceny​_-​_cel​_szczeg​_​_nr​_2​_-​_b​_​_przejscia​_dla​_pieszych​_​_-​_oc​_merytoryczna
Karta​_oceny​_-​_cel​_szczeg​_​_nr​_2​_-​_b​_​_przejscia​_dla​_pieszych​_​_-​_oc​_merytoryczna.docx 0.04MB
Ankieta​_wstępnej​_oceny​_projektu​_2020
Ankieta​_wstępnej​_oceny​_projektu​_2020.doc 0.05MB
graficzny​_schemat​_-​_mechanizm​_dofinansowania​_Rb​_2020​_v​_1
graficzny​_schemat​_-​_mechanizm​_dofinansowania​_Rb​_2020​_v​_1.pdf 0.52MB


Program III edycji, z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa. Tym samym, jako cel główny zapisany w Programie zostało przyjęte wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest on realizowany przez cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych z silnie położonym akcentem na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii, ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Już sama koncepcja Programu nakłania instytucje i podmioty działające na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń, identyfikacji problemów.  Przy jednoczesnej integracji sił, wiedzy oraz doświadczeń, w celu przygotowania i realizacji projektu, tak aby obejmował jak najszerszą społeczność i charakteryzował się jak największą liczbą efektywnych działań profilaktyczno-prewencyjnych. 

Materiały

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
Razem bezpieczniej - im. Wladyslawa Stasiaka na lata 2018-2020 III edycja
2018​_2020​_-​_Razem​_bezpieczniej​_-​_im​_​_Wladyslawa​_Stasiaka.pdf 0.79MB
Wykaz projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RB w 2019r
Wykaz​_projektów​_zakwalifikowanych​_do​_dofinansowania​_w​_ramach​_RB​_w​_2019r.docx 0.01MB

Kampania "Stop włamaniom do domów"

Materiały

Stop włamaniom do domów